Hjem
Politi- og påtalerett
Ny publikasjon

Ny utgave av publikasjonen Påtalerett

Professor Gert Johan Kjelby fra Det juridiske fakultet i Bergen, har utgitt en ny og oppdatert utgave (2019) av publikasjonen Påtalerett fra 2017. Kjelby er også leder for prosjektet Politi- og påtalerett.

Hovedinnhold

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydning for den offentlige påtalemyndighetens rolle og oppgaver i straffeprosessen.

Fremstillingen har fokus på prinsippene og hovedreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse, rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for de ulike påtaleavgjørelsene.

Nytt i 2. utgaven

Denne 2. utgaven er revidert og oppdaterte med ny rettspraksis, påtalepraksis og litteratur. Fremstillingen dekker læringskravene i spesialemnet «Påtalerett», men utvalget av emner og rettskilder er også tilpasset påtalejurister på alle nivå og andre med interesse for fagfeltet. Det er lagt stor vekt på å gi referanser til riksadvokatens rundskriv og retningslinjer for straffesaksbehandlingen.