Hjem
Politi- og påtalerett
Nye ansatte

Nye ansettelser i Politi- og påtalerett

Prosjektet Politi- og påtalerett har ansatt en Ph.d-stipendiat og en forsker fra januar 2020.

Hovedinnhold

Ph.d-stipendiat
Ph.d-stipendiat Torild Myrli startet i prosjektet den 6 januar. Myrli har en solid og variert bakgrunn med juridisk embetseksamen fra UiB, Executive master i skatte- og avgiftsrett fra BI, og bachelor i historie fra UiB. I tillegg har hun allsidig erfaring fra ulike offentlige etater, og har nå permisjon fra sin stilling som seniorskattejurist i Skatteetaten.

Foreløpig tittel på avhandlinga hennes er «Rettslige rammer for samarbeid, informasjonsinnhenting og informasjonsdeling mellom politiet, påtalemakten og andre offentlige etater

Forsker
Ingvild Greve har startet i et tre måneders engasjement som forsker i prosjektet.Hennes hovedoppgave er å skrive en artikkel om grensen mellom etterretning og etterforskning i tverretatlige møter på A-krimsenteret.
 
Greve har en master i rettsvitenskap fra UiB, og har for tiden permisjon fra sin stilling som politiadvokat ved Økonomi- og miljøseksjonen i Sør-Øst politidistrikt.