Hjem
Politi- og Påtalerett
Ny Ansettelse

Professor II

Professor Inger Marie Sunde er nylig tilsatt som professor II i prosjektet Politi- og påtalerett.

Inger Marie Sunde er professor ved politihøgskolen, og er fra 15 juni 2020 også tilsatt som professor II i prosjektet. 

Sunde vil bidra med publikasjoner innenfor temaet "Rettslige rammer og utfordringer ved politiets forebyggende virksomhet".