Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Polyfon-konferansens historie

Polyfon-konferansen 2022

Konferansen ble arrangert 8. november, i HVL sine lokaler og med GC Rieber Fondene som sponsor. Et bredt spekter av deltakere presenterte og diskuterte, med et tema som engasjerer!

Polyfon-konferansen 2022
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Programmet.

Konferansen var støttet av GC Rieber Fondene.

Konferansens tema

Konferansens tema er musikk, mening og medisinering. De færreste ville vel vært foruten moderne medikamentell behandling. Det er i dag likevel en betydelig uro rundt bruken av flere medikamenter både globalt og i Norge. Mest kjent er kanskje diskusjonene rundt bruken av ritalin, antidepressiva, og antipsykotika, men også annen medisinbruk som f. eks.høyt forbruk av smertestillende har vakt bekymring.

Lenkesamlingen Samfunnsdebatten-rundt-medisinering-i-Norge kan være til hjelp for å danne seg et inntrykk av disse diskusjonene.

Når bruken av noen medikamenter kritiseres kan det handle om at dokumentasjon av effekt er svak, særlig når det gjelder langtidseffekter, samt problemer med overdosering, eller alvorlige bivirkninger. Mye av denne kritikken kommer fra medisinfaget selv, der det å få en mer pasienttilpasset medisin der man unngår overbehandling er et viktig satsningsområde.

Musikk har flere ganger både av brukere, fagpersoner og myndigheter blitt løftet fram som et alternativ eller supplement til medikamentbruk. Dette gjelder for mange tilstander og diagnoser både hos barn og unge, voksne og eldre. Denne troen på musikkens kraft representerer både en mulighet og en utfordring for musikkterapifaget. Det er inspirerende at musikkterapien kan få være med på å skape bedre og mer variert behandling. Samtidig blir det viktig å avklare hvilket vitenskapelig grunnlag det egentlig er for å bytte ut eller supplere piller med musikk, og diskutere hvordan dette i så fall best kan skje.

 

Program

Plenum 

09.00-09.20 Åpning.

Konferansier: Ruth Grung, byråd for Helse og omsorg, Bergen kommune og nestleder i fakultetsstyre ved Kunst, Musikk og Design,  Universitet i Bergen     

Musikkinslag ved Sergej Tchirkov: Verker av Eva-Maria Houben og Alfred Zimmerlin.

Visning av filmen Musikkterapi i spesialisthelsetjenesten og hverdagslivet 

09.20-09.50 Kan musikkterapi være del av medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern? Fagutviklingssykepleier Tore Ødegård ved medikamentfritt behandlingstilbud, Universitetssykehuset Nord Norge

09.50-10.00 Respons ved Kristianne Ervik, leder for Polyfons erfaringspanel

10.00 -10.15 Pause

10.15-10.45 Bruk av medikamenter versus musikkterapi og miljøbehandling i eldreomsorgen. Terje Hiller, pårørende og musikkterapeut Olaug Sandve  

10.45-11.00 Utdrag fra Gylne øyeblikk, en film om miljøbehandling i demensomsorgen.

11.00-11.15 Pause

     

Parallelle foredrag i 5 spor

11.15-12.45 25 minutter pr presentasjon inkl. spørsmål, 5 minutter forflytning

12.45-13.30 Lunsj

 

Plenum

13.30-14.00 Rastløshet hos barn, kan det forstås annerledes enn bare i lys av ADHD og en biomedisinsk diskurs? Psykolog og forsker Anna Helle-Valle.

14.00- 14.15 Musikalsk frikvarter ved Jorunn Bakke Nydal.

14.15-14.30 Pause

14.30-15.15 Konferansetalkshow. Her får vi besøk av flere spennende og aktuelle gjester, nemlig Henrik Skauge, ansatt ved MOT82UNG, Karette Stensæth, professor ved Norges musikkhøgskole, Are Brean, nevrolog, redaktør for Tidsskrift for den norske legeforening, og ammanuensis ved Norges musikkhøgskole. Vert: Frode A. Kristiansen.

15.15-15.30 Musikkinnslag ved Hilde Bjerkeli, Edel Lynge, Sofie Næss, Alice Hugøy, Mikkel Baltasar, Daniel Svanevik, studenter ved musikkterapistudiet ved Griegakademiet, Universitet i Bergen 

 

Parallelle foredrag

15 presentasjoner fordelt på 5 spor. 25 minutter pr presentasjon inkl. spørsmål, 5 minutter forflytning

(P)=presentasjon av praksis, (F)=presentasjon av forsking, (E)=Presentasjon av erfaringskompetanse, (I)=innspill, (M)=musikk

Parallellprogrammet kan også lastes ned i tabellformat (pdf).

Spor 1:

11.15-11.40 (P) It's only rock 'n'roll, but I like it?. Om prosesser i bandfelleskapet Opplett. Lars Tuastad, Morten Sommerbakk, Daniel Garces, Lars Nordtveit, Eirik Sejersted Vognstølen.

11.45-12.10 (M) Hjem igjen-ruspolitikk i endring. Konsertforedrag ved bandet Opplett.

12.15-12.40 (P) Musikk fra hjertet. Hjertemusikk som sorgstøtte til familier med barn under palliativ omsorg. Merethe Wolf Lindvall og Jens Erik Aasmundseth.

Spor 2:

11.15-11.40 (P) «Musikkterapi er bedre enn valium!»- om musikkterapi og medisiner i et fleksibelt oppsøkende psykisk helseteam (FACT). Ola Mo og Merete Hagen.

11.45-12.10 (P) Musikkterapi som medisinfri og medisinassistert behandling i psykisk helsevern for barn og unge. Anita Barsnes og Guro Parr Klyve.

12.15-12.40 (P) Musikk Truck-Musikkterapi i oppsøkende psykisk helsearbeid. Marcus Trzebinski.

Spor 3:

11.15-11.40 (P) Musikkterapi og medisinering i samspill – praksisfortellinger fra barnesykehus. Stine Camilla Blichfeldt-Ærø og Tone Leinebø Steinhardt.

11.45-12.10 (I) Musikkterapi og dyreassistert terapi som muligheter for barn og unge med psykiske helseplager. Viggo Krüger, Tobba Therkildsen Sudmann, Bente Berget, Lucja Bieleninik, Harald Lexander og Sanna Martine Sørum.

12.15-12.40 (F) Å lage Lego-lyder. En kroppslig tilnærming til musikkterapi med autistiske barn. Funn fra en multi-perspektiv-intervjustudie. Karin Mössler, Jill Halstead, Maren Metell, Katja Gottschewski og Wolfgang Schmid.

Spor 4:

11.15-11.40 (F) Medication use in the international MIDDEL trial of music interventions for nursing home residents. Christian Gold og Camilla Figini (merk: holdes på engelsk).

12.15-12.40 (P) «Musikk i vinden» - implementering av musikkterapi i eldreomsorgen i Karmøy kommune. Kjersti Tingelstad og Olaug Sandve.

Spor 5:

11.15-11.40 (F) “Det var 15 minutter uten smerter”- en pilotstudie om musikkterapi ved uhelbredelig lungesykdom. Vilde Bruland Andresen.

11.45-12.10 (P) Musikkterapi som relasjonelt pusterom. Pablo Tellez, Solveig Karin Brekke, Mathias Nilssen, Wolfgang Schmid, Karin Mössler og foreldre.

12.15-12.40 (E) Innspill og refleksjoner fra Polyfons erfaringspanel. Bjarte Johansen, Anne Malerbakken, Anita Lid og Silje R. Sandnes.

                 

Tilbake til plenumsprogram 

Programkomiteen har bestått av Anna Helle-Valle, Are Brean, Brynjulf Stige, Eva Brekke, Fredrik Hiis Bergh, Kristianne Storhaug Ervik, Kristine Gustavsen Madsø; Margrethe Aase Schaufel, Nina Bolstad, Olaug Lie Sandve, Reidun Karin Sandvik, Stine Camilla Blichfeldt-Ærø, Trine Skjellestad, Viggo Krüger. Leder: Frode A. Kristiansen