Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Nyhet

Takk for et fantastisk seminar i Førde!

Se bildene fra en fantastisk konferanse i Førde 25. april under temaet "Hvordan kan vi jobbe med musikk som helsefremmende tiltak i kommunene?"

Neste
Innleiarar på konferansen
Foto/ill.:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
1/5
Koret sangglede
Foto/ill.:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
2/5
Deltakere på konferansen
Foto/ill.:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
3/5
Brynjulf Stige
Foto/ill.:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
4/5
stad kommune
Foto/ill.:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

Veloverstått konferanse i Førde

Vi takker for en strålende dag med fantastisk fremmøte på konferansen i Førde 25. april, som handlet om hvordan musikk kan være en helseressurs med særlig vekt på eldreområdet. Med fullsatt sal, engasjerte deltakare og gode innlegg blir det spennende å jobbe sammen for flere musikkterapeuter i kultur og helsesektor fremover!

Konferansen ble arrangert av Polyfon i samarbeid med Vestlands fylkeskommune, USHT Vestland, Sogn og Fjordane, Helse Førde og Kinn kommune, og var for alle med interesse for musikk og kultur som helsefremmende tiltak - for eksempel tilsette og ledere i helsesektoren og kultursektoren i kommunene, helseinstitusjonene, politikere, eldreråd eller brukerorganisasjoner.

 

Program for dagen:

- 9.30–10.00: Registrering, kaffi og mingling

- 10.00: Velkommensong

- 10.10: Opning ved Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør kultur og folkehelse, Vestland fylkeskommune

- 10.20: Musikk i eldrehelse – i kvardag, miljøarbeid og musikkterapi, Brynjulf Stige, professor, Universitet i Bergen, leiar for Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

- 11.05: Musikkterapi som ein naturleg del av helse og velferd i Kinn kommune, Norunn Stavø, kommunalsjef helse og velferd, Kinn kommune

- 11.30: Lunsj

- 12.30: Den kulturelle spaserstokken - ein ressurs for oss, Vestland fylkeskommune v/ Simen Lagesen Krogstie og Stad kommune v/ Janne Mari Hjelle, Heidi Munch Starheim og Astrid Grete Torheim

- 12.55: Korleis inkludere personar med demens i kor/aktivitet? Jorunn Bakke Nydal, fagleiar og musikkterapeut, Kinn kommune

- 13.20: Krafttak for sang – eit verktøy i eldrehelse: www.syngsammen.noKrafttak for sang utviklar ressursar som kan gjere det enklare å synge i kvardagen. Beatrix Van Doorn, prosjektleiar og fagleg ansvarleg

- 13.45: Mingling og svele

- 14.00: Kultur - ein ressurs for helse? Hilde Bjørkum, kommunalsjef kultur og idrett Sunnfjord kommune

- 14.25: Eg og musikken. Musikalsk møte med musikkterapeut og brukar Øystein Salhus, førstelektor, Høgskulen i Volda

- 14.45: Oppsummering. Ola Teigen, ordførar Kinn kommune