Home
POLYFON Knowledge Cluster for Music Therapy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Takk for et fantastisk seminar i Førde!

Se bildene fra en fantastisk konferanse i Førde 25. april under temaet "Hvordan kan vi jobbe med musikk som helsefremmende tiltak i kommunene?"

Next
Innleiarar på konferansen
Photo:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
1/5
Koret sangglede
Photo:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
2/5
Deltakere på konferansen
Photo:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
3/5
Brynjulf Stige
Photo:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
4/5
stad kommune
Photo:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
5/5
Previous

Main content

Veloverstått konferanse i Førde

Vi takker for en strålende dag med fantastisk fremmøte på konferansen i Førde 25. april, som handlet om hvordan musikk kan være en helseressurs med særlig vekt på eldreområdet. Med fullsatt sal, engasjerte deltakare og gode innlegg blir det spennende å jobbe sammen for flere musikkterapeuter i kultur og helsesektor fremover!

Konferansen ble arrangert av Polyfon i samarbeid med Vestlands fylkeskommune, USHT Vestland, Sogn og Fjordane, Helse Førde og Kinn kommune, og var for alle med interesse for musikk og kultur som helsefremmende tiltak - for eksempel tilsette og ledere i helsesektoren og kultursektoren i kommunene, helseinstitusjonene, politikere, eldreråd eller brukerorganisasjoner.

 

Program for dagen:

- 9.30–10.00: Registrering, kaffi og mingling

- 10.00: Velkommensong

- 10.10: Opning ved Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør kultur og folkehelse, Vestland fylkeskommune

- 10.20: Musikk i eldrehelse – i kvardag, miljøarbeid og musikkterapi, Brynjulf Stige, professor, Universitet i Bergen, leiar for Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

- 11.05: Musikkterapi som ein naturleg del av helse og velferd i Kinn kommune, Norunn Stavø, kommunalsjef helse og velferd, Kinn kommune

- 11.30: Lunsj

- 12.30: Den kulturelle spaserstokken - ein ressurs for oss, Vestland fylkeskommune v/ Simen Lagesen Krogstie og Stad kommune v/ Janne Mari Hjelle, Heidi Munch Starheim og Astrid Grete Torheim

- 12.55: Korleis inkludere personar med demens i kor/aktivitet? Jorunn Bakke Nydal, fagleiar og musikkterapeut, Kinn kommune

- 13.20: Krafttak for sang – eit verktøy i eldrehelse: www.syngsammen.noKrafttak for sang utviklar ressursar som kan gjere det enklare å synge i kvardagen. Beatrix Van Doorn, prosjektleiar og fagleg ansvarleg

- 13.45: Mingling og svele

- 14.00: Kultur - ein ressurs for helse? Hilde Bjørkum, kommunalsjef kultur og idrett Sunnfjord kommune

- 14.25: Eg og musikken. Musikalsk møte med musikkterapeut og brukar Øystein Salhus, førstelektor, Høgskulen i Volda

- 14.45: Oppsummering. Ola Teigen, ordførar Kinn kommune