Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
INFOSIDE: REKRUTTERINGSNETT

Nasjonalt rekrutteringsnettverk for musikkterapi

I Noreg kan ein ta mastergrad i musikkterapi ved Griegakademiet (UiB) eller Norges musikkhøgskole. Det nasjonale rekrutteringsnettverket arbeider for styrkt mangfald i norsk musikkterapi og for at utdanningane både skal rekruttere i frå og utdanne til heile landet.

Ein hage
Det gror i norsk musikkterapi. Rekrutteringsnettverket skal bidra til større geografisk spreiing og styrkt mangfald i faget.
Foto/ill.:
Brynjulf Stige, UiB

Hovedinnhold

Nokre fakta om norsk musikkterapiutdanning

 • Du blir musikkterapeut ved å ta ein mastergrad i musikkterapi
 • Du kan studere ved Griegakademiet (UiB) eller Noregs musikkhøgskole
 • Utdanningane har ulike modellar, men er likeverdige og samarbeider tett
 • Musikkterapi er eit fag i vekst og det er behov for fleire musikkterapeutar i Noreg

Mål for og arbeidsmåtar i rekrutteringsnettverket

Nettverket skal:

 • styrke rekrutteringa til musikkterapiutdanningane nasjonalt
 • bidra til at det vert lettare å rekruttere musikkterapeutar til stillingar i heile landet
 • bidra til styrkt mangfald i rekrutteringa til musikkterapifaget

Arbeidsforma i nettverket er informasjon, erfaringsdeling og diskusjon, som grunnlag for lokalt, regionalt og nasjonalt rekrutteringsarbeid. Polyfon samordnar samarbeidet og gjer ulike ressursar tilgjengelege for dei som er med.

Nettverket si samansetjing

Musikkterapeutar frå nesten alle fylke er med i nettverket, ved sidan av fagpersonar frå ulike høgskular/universitet. Her følgjer ei fylkesvis oversikt over nettverksdeltakarane:

Innlandet

 • Ola Mo (Gjøvik)
 • Kari Irene Olstad (Gudbrandsdalen): Arbeider sjølvstendig som musikkterapeut i Sel og Vågå kommunar og som dirigent i Gudbrandsdal demenskor. Tlf: 412 74 943. E-post.
 • Ellen Neverdal (Hamar)
 • Hege Torvik Nielsen (Hamar)
 • Adrian Wangberg Seberg (Hamar)

Akershus

 • Marcus Trzebinski, Bærum kommune
 • Marion Løsnes, Enebakk kommune
 • Marianne Lie Eide, Lørenskog kommune. Tlf: 908 79 317. E-post.

Oslo

 • Svein Fuglestad (Oslo)
 • Ingeborg Nebelung (Oslo)
 • Christine Wilhelmsen (Oslo)

Østfold

 • Siv Merete Gressbakken Kvalbein (Sarpsborg)
 • Beate Sollie Horn (Skjelfoss): Musikkterapeut på Skjelfoss psykiatriske senter i Hobøl og musikkterapeut i Moss kulturskole. 

Buskerud

Sarita Wallumrød (Kongsberg)

Vestfold

 • Kristi Stedje (Sandefjord)
 • Mikael Clavier (Tønsberg)
 • Ulrika Magdalena Lind (Tønsberg)

Telemark

Per i dag har vi ingen nettverksrepresentantar frå Telemark. Ta kontakt dersom du er interessert!

Agder

 • Lærke Forman (Arendal)
 • Kristin Lekven Hafell (Grimstad)
 • Hanne Vennebo Turøy (Farsund/Kristiansand)
 • Semir Mujkic (Kristiansand): Fagkonsulent i musikkterapi ved Sørlandet sykehus. Tlf.: 944 21 861. E-post.
 • Marie Skånland (Kristiansand): Førsteamanuensis i musikk og helse ved Ansgar høyskole.

Rogaland

 • Malena Ottesen (Haugesund)
 • Haakon Raa Tveit (Haugesund)
 • Jofrid Mosland (Hå)
 • Tore Pedersen (Klepp)
 • Tarjei Øvrelid (Sandnes)
 • Line Hoftun Amdal (Sauda)
 • Gunnfrid Størkersen Fjelde (Stavanger): Musikkterapeut ved Madlamark skole, avdeling STOLT 1.-10.trinn, Stavanger kommune. Tlf.: 41 62 06 80.
 • Beate Gilje Tumyr (Stavanger)
 • Tone Vold Solheim (Suldal)

Vestland

 • Gunnbjørg Persdatter Bruem (Bergen)
 • Kristianne Ervik (Bergen)
 • Kjetil Hjørnevik (Bergen)
 • Gry Svanhild Kvisterud Hole (Bergen)
 • Brynjulf Stige (Bergen): Professor Griegakademiet (UiB) og leiar for Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi. Tlf.: 971 69 746. E-post.
 • Lars Tuastad (Bergen)
 • Ian Kolstad (Stord): Musikkterapeut Stord kulturskule (med sal av tenester til BUP/DPS og kommunale einingar). Tlf.: 451 50 844. E-post.
 • Kjetil Andreas Håheim Nydal (Sunnfjord)
 • Tor-Øyel Bidne Kvitne (Voss)

Møre og Romsdal

 • Merete Hoel Roaldsnes (Giske)
 • Ingrid Humstad Hodne (Gjemnes/Molde): Musikkterapeut i Molde kulturskole. Tlf.: 959 27 713. E-post.
 • Anette Dalmo Moltubakk (Molde)
 • Solveig Maria Nedregård (Ålesund): musikkterapeut i Ålesund kulturskole (i hele lovsløpet) + sal av tenester til psykisk helsevern for vaksne (Vegsund DPS). E-post.
 • Sunniva Ulstein Kayser (Volda): Musikkterapeut, Sektor Oppvekst, Bratteberg og Mork barnehage, Volda Kommune. E-post.
 • Øystein Salhus (Volda)

Trøndelag

 • Sandra Ingebretsen (Namsos)
 • Ane Linn Haagaas (Røros): Musikk- og helsearbeider Røros kulturskole og Holtålen kulturskole. Tlf.: 924 31 207. E-post.
 • Katarina Lindblad (Trondheim): Musikkterapeut og førsteamanuensis ved Institutt for musikk, NTNU Trondheim. Tlf: +46 739 265842. E-post.
 • Elisabeth Torstuen (Trondheim)
 • Erlend Wormdal (Trondheim)

Nordland

Bente Mari Mortensen (Brønnøysund/Vega)

Troms

 • Merethe Welle Lyngmo (Tromsø): Musikkterapeut ved Aktivitetsbasert helsehjelp i Enhet for psykisk helse og rus, Tromsø kommune. Tlf: 481 80 613. E-post.  
 • Marte Lie Noer (Tromsø)

Finnmark

Per i dag har vi ingen nettverksrepresentantar frå Finnmark. Ta kontakt dersom du er interessert!