Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Seminar

Inspirasjonsdag for musikkterapeuter i alderspsykiatrien – "Kva held me på med og korleis gjer me det?"

Musikkterapeuter og andre interesserte er invitert til en inspirasjonsdag om alderspsykiatriens sammensatte behov, med innlegg, samtaler og refleksjonsgrupper. Hovedmålet er å belyse nyansene og kompleksiteten i de psykososiale behovene i eldreomsorgen, og hvordan musikkterapeuter kan møte disse behovene.

Hovedinnhold

Musikkterapeutene på Kompetansesenter for demens og psykisk helse i eldre år, Bergen kommune, og musikkterapeutene i Øygarden inviterer til inspirasjonsdag!

Vi vil styrke båndene mellom musikkterapeutene i eldreomsorgen gjennom å ha innlegg og samtaler med praksisnær tematikk. Vi ønsker å belyse nyansene og kompleksiteten i de psykososiale behovene i eldreomsorgen og hvordan musikkterapeuten kan møte disse behovene.  

Påmelding: Påmeldingslenke kommer snart, fram til da - ta kontakt med Stine Andrea Sognnes for spørsmål.

Dagen er delt inn i tre hovedtemaer: 

  1. Organisering i organisasjonen: Tjenestestandard: Rammene for musikkterapi: Hvor er vi nå? Hvor ønsker vi å være? Hvordan skaper man kontinuitet i et musikkterapeutisk forløp når måten avdelingene og systemene er bygget opp på er formet så ulikt? 
  2. De ulike hattene: Innholdet i musikkterapeutstillingen: Hva inneholder de ulike stillingene i eldreomsorgen? Her vil vi trekke frem case-eksempler. Hvilken rolle får man utdelt? Hvilke forventninger har andre til oss, og hvilke forventninger har vi til oss selv? 
  3. Tverrfaglig samarbeid: Hvordan fungerer samspillet mellom musikkterapeuter og andre yrkesgrupper?  

Dagen er åpen og gratis for musikkterapeuter og andre interesserte som er ansatt eller student hos en av Polyfons 15 klyngedeltakere. Musikkterapistudenter som ønsker å lære mer om musikkterapi i eldreomsorgen, knytte bånd med fremtidige arbeidsplasser og komme med innspill til videre utvikling av fagfeltet, er varmt velkommen! 

Inspirasjonsdagen blir arrangert med støtte fra Polyfon.

_____________________________________

Inspirasjonsdagen er del av en "mini-festival" i dagene rundt Polyfon-konferansen 2024, med inspirasjonsdag, konserter og arbeidsseminar:

  • 6. november: gratis inspirasjonsdag om musikkterapi og alderspsykiatri
  • 7. november: Polyfon-konferansen 2024
  • 8. november, dagen etter konferansen, oppfordrer vi Polyfons arbeidsgrupper og ulike nettverk til å arrangere interne arbeidsmøter. Dersom dere trenger hjelp til å reservere rom for et slikt arbeidsseminar, ta kontakt på Polyfons e-post-adresse.
  • Vi legger opp til at det blir en eller to konserter i dagene rundt konferansen

 

MER INFORMASJON OM POLYFON-KONFERANSEN