Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Nyhetsarkiv for Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Etter to år i en prosjektstilling, er Kristianne Ervik nå tilsatt som koordinator for brukermedvirkning i Polyfon. Hun blir da en fast medarbeider i klyngas sekretariat. Vi gratulerer og gleder oss til videre samarbeid!
Hver vår og høst deler Polyfon ut forskingsstøtte til prosjekt innen musikkterapi / musikk og helse. Seks nye spennende prosjekt har fått tildeling høsten 2023. Det er tre fra CREMAH/NMH, to fra GAMUT/UiB og ett fra GAMUT/NORCE.
Innan klynga og i forskingsmiljø klynga samarbeider tett med, vert det jamleg publisert ny og interessant forsking innan musikkterapi. Vi deler nokre eksempel frå dei siste månadene, for å få fram litt av breidda i aktiviteten.
Se bildene fra en fantastisk konferanse i Førde 25. april under temaet "Hvordan kan vi jobbe med musikk som helsefremmende tiltak i kommunene?"
I april møtes alle de internasjonale forskerne fra prosjektet MIDDEL (Musikkintervensjoner for demens og depresjon i eldreomsorgen) i Bergen. I den forbindelse kan du bli med til et åpent heldagsseminar om musikk i demensomsorgen med presentasjoner og paneldiskusjon med representanter fra Norge, England, Tyskland, Nederland og Tyrkia.
Nordnes skule er ein barneskule som ligg ved Nordnesparken i Bergen sentrum. Sidan 2015 har skulen hatt eit musikkterapitilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Det er Bergen musikkterapisenter ved Kulturskulen som står for dette tilbodet. Erfaringskonsulent i Polyfon, Kristianne Ervik, har fått følgje musikkterapeut Åsta Rosendahl Knudsen gjennom ein time med musikkterapi.
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi lyste tidligere i vinter ut midler til formidlingsprosjekt etter søknad. Nå er støttemottakerne for våren 2023 offentliggjort.
Mange opplever at musikk skaper gode møter mellom mennesker, er et positivt bidrag i hverdagen og kan øke livskvaliteten. 25. april kan du ta turen til Førde og høre mere om hvorfor og hvordan musikk kan være en helseressurs med særlig vekt på eldreområdet.
Nå kan du se 6 filmer av utvalgte foredrag fra Polyfon-konferansen 2022, som hadde temaet "musikk, mening og medisinering", på Polyfons youtube-kanal.
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi har lyst ut prosjektmidler til fagprosjekter for musikkterapeuter og forskere i Polyfon-nettverket. Søknadene er nå vurdert av en vitenskapelig komité.
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi lyste tidligere i vinter ut prosjektmidler til sommerstipend for musikkterapistudenter ved Norges musikkhøgskole og Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Nå har en vitenskapelig komité vurdert søknadene.
ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser har intervjuet professor Gro Trondalen, Norges musikkhøgskole, om sammenhengen mellom musikk og helse.
På grunn av stor interesse for å delta på konferansen har vi bestemt å forlenge påmeldingsfristen til fredag 04.11.22. Betalingsløsningen er åpnet igjen.
Det nærmer seg 1.November, som er søknadsfrist for årets Polyfonkonferanse!
Bergen seniorkonferanse ble avholdt onsdag 19. oktober i Høgskulen på Vestlandet (HVL) sine lokaler på Kronstad. Konferansen er et samarbeid mellom Bergen kommune og HVL. I år har både Eldrerådet i Bergen kommune og Senioruniversitet Bergen U3A vært med på å utarbeide programmet. Målet med konferansen er å synliggjøre saker som er spesielt aktuelle for eldre.
Torsdag 27. Oktober arrangeres det en spennende dagskonferanse om musikkterapi, somatisk medisin og nevro-rehabilitering på Haukeland Universitetssykehus.
For et par år siden fantes det ikke lavterskel-musikkterapitilbud innen psykisk helse og rus i Bergen Kommune. Musikkterapi har i denne konteksten primært blitt tilbudt under behandling, men det siste året har kommunen etablert tre musikkterapistillinger ved kommunens Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre), henholdsvis ved MO-Wergeland og MO-Eidsvåg.
Vi er glade for å annonsere at Ruth Grung, byråd for helse og omsorg i Bergen kommune, stiller som konferansier under årets Polyfon-konferanse!

Sider