Hjem
PREPARE

Om prosjektet

banner
Foto/ill.:
Prepare/Canva.com

Hovedinnhold

Et demokrati under press

I det siste tiåret har samfunn over hele verden blitt utfordret av fragmenterende offentlig debatt, drevet av algoritmisk styrte sosiale medier og nye trusler om propaganda og feilinformasjon. De doble tendensene til politisk apati og polarisering utgjør alvorlige problemer for et velfungerende demokrati. Ettersom samfunnsvitenskapene ser ut til å være ute av stand til å svare på utfordringene til et tilsynelatende uvitende og passivt borgerskap, foreslår PREPARE en radikalt ny tilnærming for å forstå innbyggernes rolle i demokratiet.

Fra informert til beredt

PREPARE fyller et forskningshull om virkningen av algoritmiske medier og databasert hverdagsliv på innbyggernes potensial for politisk engasjement. Aktuell forskning på menneskers tilknytning til offentligheten er hovedsakelig interessert i å måle den politiske kunnskapen til såkalte «informerte borgere», eller å studere de dagligdagse mikroaspektene ved bruk av nyhetsmedier. Spranget foreslått av PREPARE endrer fokus fra hver enkelt innbyggers "opplysthet" til å utvikle og teste en banebrytende teori om distribuert beredskap, og bygge en sammenhengende teori for et fragmentert felt.

En ny teori om borgernes offentlige tilknytning

PREPARE vil stake ut en ny vei for forskning på innbyggernes rolle i demokratier. Prosjektet vil utvikle en gjennomførbar, normativ teori om innbyggernes orientering til politikkens sfære i databaserte samfunn: deres nettverk for offentlig tilknytning. PREPAREs forskningsspørsmål handler om 1) hvordan folk holder seg forberedt til å engasjere seg i offentlige spørsmål, og 2) hvilke ressurser de trenger for å gå fra stand-by til å engasjere seg. PREPARE underbygger den nye teorien gjennom fortykkelse av big data, med kvalitative etnografier integrert med digitale metoder, av tre grupper av såkalte frakoblede borgere. De tre gruppene er unge urbane andregenerasjonsinnvandrere, eldre i et bygdesamfunn og kvinner i usikre jobber. Veien ryddet av PREPARE tillater forskning å konstruktivt engasjere seg i å forbedre demokratiske samfunn og samfunnsbevissthet.

Prosjektet løper fra 2023-2027.

 

Deltar du eller noen du kjenner i PREPARE-prosjektet?

Hva vil det si å delta

Alle som deltar som informanter i prosjektet vil bli informert i detalj om prosjektets formål, datainnsamling, rutiner for databehandling og sikkerhet og liknende. De vil bli bedt om samtykke etter at de har mottatt all relevant informasjon. De har rett til å trekke seg fra studien når som helst. Personopplysninger behandles konfidensielt og pseudonymisert for å beskytte individers identitet.

Hva slags informasjon vil vi samle inn

Alle informanter vil bli intervjuet og spurt om saker de er interessert i, medievaner, ressurser og lignende. Noen vil bli bedt om å skrive mediedagbøker, noen vil bli observert i hverdagen, og noen vil gi digitale sporingsdata som viser deres bruk av nyhetsmedier eller sosiale medier. Datainnsamlingen styres av dataminimeringsprinsippet; vi samler bare inn data som er relevante for prosjektet, og ikke mer enn nødvendig.

Data om tredjeparter

Noen ganger vil informanter nevne andre mennesker under datainnsamlingen. Dem kaller vi for tredjeparter. Digitale spordata fra sosiale medier kan også inneholde informasjon om tredjeparter. Vi samler kun data om tredjeparter når det er relevant for prosjektet, og dataene vil bli behandlet konfidensielt. Irrelevante data om tredjeparter inngår vi å samle inn, eller sletter så snart som mulig. Tredjeparter gis pseudonymer, og de blir aldri sitert i akademiske artikler eller på annen måte fremhevet i prosjektets resultater. Data om tredjeparter brukes kun til å kontekstualisere funn.