Hjem
PREPARE
Ekspertgruppe

Skandinavisk ekspertgruppe gir råd om medier og demokrati

En variert gruppe medie- og demokratieksperter utgjør den vitenskapelige rådgivergruppen i Prepare-prosjektet.

puzzle pieces
Foto/ill.:
Microsoft365 library

Hovedinnhold

Prepare - Distributed and prepared. A new theory of citizens` public connection networks in the age of datafication – er et ERC Consolidator Grant-finansiert prosjekt ledet av professor Hallvard Moe i 2023-2027.

Målet med Prepare er å stake ut en ny vei for forskning om borgernes rolle i demokratier. Prosjektet jobber med å utvikle en gjennomførbar, normativ teori om borgernes orienteringer til politikkens sfære i datafied samfunn: deres nettverk for offentlig tilknytning. Denne teoriutviklingen vil bli bygget på omfattende kvalitative etnografier integrert med digitale metoder, av grupper av såkalte frakoblede borgere.

Den vitenskapelige rådgivergruppen er integrert i gjennomføringen av prosjektet. De gir innspill både til teoriutvikling og metodisk arbeid, støtter prosjektets juniorforskere og gir erfaring og innsikt fra sin egen forskning.

Prepare-rådgivningsgruppen består av:

Brita Ytre-Arne, Universitetet i Bergen

Professor Brita Ytre-Arne er medleder av Bergen Media Research Group og PI for forskningsprosjektet MUCS - Media Use in Crisis Situations. Hennes forskning utforsker 1) hvordan vi kobler oss til samfunnet gjennom nyheter og tverrmedia bruk, 2) betydningene av media i hverdagen, og 3) virkningen av datafisering, algoritmer og mobile teknologier på livene våre.

Stine Lomborg, Københavns Universitet

Førsteamanuensis Stine Lomborg har en ERC Starting Grant for prosjektet Datafied Living, og er en integrert del av CHANSE-prosjektet Automating Welfare samt det danske AI-prosjektet Platform intelligence in news. Hun studerer medias rolle i hverdagen og i bredere samfunnsprosesser og sammenhenger. Arbeidet hennes tar opp betydningene og implikasjonene av digital sporing og datadrevne beslutninger for mennesker og samfunn.

Anders Molander, Oslomet - Storbyuniversitetet

Anders Molander er professor ved Senter for Profesjonsforskning, Oslomet. Forskningsinteressene hans inkluderer politisk filosofi, vitenskapsteori, velferdspolitikk, ekspertise og demokrati, skjønn, og historien om samfunnsvitenskapene. Molander har skrevet over 50 vitenskapelige publikasjoner, inkludert lærebøker og forskningsrapporter.

Stina Bengtsson, Södertörns Universitet

Professor Stina Bengtsson er leder av Faculty Board og en del av Executive Management ved Södertörn universitet. Hun er professor i medie- og kommunikasjonsstudier, og hennes forskning utforsker hvordan mennesker lever sammen med, og skaper mening fra, media i hverdagen fra fenomenologiske, materielle, romlige og etiske perspektiver.

Torgeir Uberg Nærland, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis Torgeir Uberg Nærland er PI for forskningsprosjektet Media Poverty: media use and citizenship in conditions of deprivation, og en del av Bergen Media Use Research Group. Forskningsinteressene hans inkluderer publikumsforskning, sosial ulikhet, demokrati, minoriteter, fattigdom, sosial teori og musikk."