Hjem
Aldring i kulturhistorisk perspektiv: Litteratur, medisin, psykologi, juss

Prosjektets nettverk

Oversikt over medlemmer i prosjektet, både ansatte ved UiB og eksterne, samt samarbeidende institusjoner.

Hovedinnhold

Kjernegruppen

Margery Vibe Skagen
Prosjektleder. Førsteamanuensis, fransk litteratur, Universitetet i Bergen

Margareth Hagen
Professor, italiensk litteratur, Universitetet i Bergen

George Rousseau
Professor, kulturhistorie, University of Oxford

Interne medlemmer

Bernt Engelsen
Professor II, medisin, Universitetet i Bergen

Linda Grøning
Professor, rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Margareth Hagen
Professor, italiensk litteratur, Universitetet i Bergen

Erik R. Hauge
Overlege, Olaviken alderspsykiatriske sykehus

Lillian Jorunn Helle
Professor, russisk litteratur, Universitetet i Bergen

Berte-Elen R Konow
Professor, rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Maria Vea Lund
Forsker, rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Solveig Helene Lygren
Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen

Inger Hilde Nordhus
Professor, psykologi, Universitetet i Bergen

Kjetil Rommetveit
Førsteamanuensis, vitenskapsteori, Universitetet i Bergen

Margery Vibe Skagen
Førsteamanuensis, fransk litteratur, Universitetet i Bergen

Svein Atle Skålevåg
Førsteamanuensis, historie, Universitetet i Bergen

Gunn Inger Sture
Stipendiat, fransk, Universitetet i Bergen

Peter Svare Valeur
Førsteamanuensis, allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen

Eksterne medlemmer

Elizabeth Barry
Førsteamanuensis, engelsk litteratur, University of Warwick

Martine Boyer-Weinmann
Professor, litteratur, film og kjønnstudier, Université Lumière Lyon 2

Jan Baars 
Professor, humanistisk gerontologi, The University of Humanistic Studies, Utrecht

Stephen Katz
Førsteamanuensis, sosiologi, Trent University

Charlotte Lee
Universitetslektor, tysk, University of Cambridge

Mireille Naturel
Professor, litteratur, Université Sorbonne Nouvelle

Catherine Oakley
Postdoktor, kulturhistorie, University of Leeds

Eli Okkenhaug
Kurator, KODE Kunstmuséene i Bergen

George Rousseau
Professor, kulturhistorie, University of Oxford

Nora Simonhjell
Førsteamanuensis, skandinavisk litteratur, Universitetet i Stavanger

Kathleen Woodward
Professor, engelsk, University of Washington