Hjem
Prosjekt Energethics

Workshops

Under er en liste over seminar prosjektet har arrangert så langt.

Hovedinnhold

2019

ENERGETHICS WORKSHOP

I midten av juni møttes Energethics-gruppen i Bergen for å diskutere et bokprosjekt og kommende arrangementer.

.

2018

ENERGETHICS ÅRLIG WORKSHOP

13. desember samlet Energethics-gruppen seg i Bergen for å diskutere bidrag til Focaal Special Issue og andre planlagte publikasjoner. Gruppen diskuterte også muligheter for å kommunisere forskningsfunn til allmennheten. 

ENERGETHICS WORKSHOP

I midten av juni møttes Energethics-gruppen i Bergen for å diskutere fremdrift i papers fra prosjektets feltstudier. Diskusjonene bidro også til å videreutvikle komparative dimensjoner mellom disse feltstudiene.

2017

ENERGETHICS ÅRLIG WORKSHOP

I midten av desember møttes alle forskerne og medlemmer fra det rådgivende styret (Advisory Board) i Bergen for å utforske og sammenlikne prosjektets feltstudier. I løpet av to dager fikk gruppen også diskutert publikasjonsmuligheter og mulige deltakelser på konferanser i 2018. 

STAKEHOLDER WORKSHOP

Energethics prosjektets forskere inviterte interessenter på tvers av næringsliv, forvaltning og akademia for å drøfte hvilke sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige forhold som har påvirket hvordan CSR gjøres på norsk. LES MER

ENERGETHICS WORKSHOP

19. juni møttes alle forskerne for å dele erfaringer fra felt, med fokus på metode og metodologiske utfordringer. I tillegg var bachelorstudent Emma Eide Rydningen og masterstudent ved HEMIL-senteret Victoria Azonima Wyndham invitert. Rydningen har skrevet om samfunnsansvar i sin bacheloroppgave og Wyndham skal snart på feltarbeid i Tanzania og utforske kjønnede dimensjoner rundt CSR-strategier i Statoil.

2016

ENERGETHICS ÅRLIG WORKSHOP

I lys av den nordiske modellen: I desember møttes Energethics-gruppen i Bergen for å presentere de pågående delstudiene og for å diskutere veien videre for prosjektet. LES MER

STAKEHOLDER WORKSHOP

Statkraft og Statoil besøker Bergen: I november 2016 inviterte Energethics-prosjektet Statoil, Statkraft og andre aktuelle interessenter til Bergen for å styrke samarbeidet. LES MER

2015

ENERGETHICS KICK-OFF SEMINAR

I slutten av oktober 2015 møttes Energethics-gruppen for første gang for å kick-starte dette nye prosjektet. LES MER

.