Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Stipendiat Kari Anne Drangsland har gjort feltarbeid i Hamburg, Tyskland som en del av sin forskningsinnsats i WAIT-prosjektet. I dette innlegget kan du lese kort om hennes tanker og refleksjoner omkring WAIT.
Professor Odin Lysaker er en av kjerneforskerne i WAIT-prosjektet. Her svarer Lysaker kort om hans involvering i prosjektet.
Knut Graw, professor ved Universitetet i Leuven, Belgia, har vært gjesteforsker ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning denne våren.
Professor Ghassan Hage snakker om "å vente" (waiting) som en analytisk kategori i migrasjonsstudier.
Forskerne og nettverkspartnere i WAIT-prosjektet møttes i Athen for midtveiskonferanse.
Les det nyeste innlegget fra stipendiat Halvar A. Kjærre, og hans arbeid blant afghanere i Europa.
Interessen var stor da forskerne i WAIT-prosjektet inviterte til åpent seminar på Litteraturhuset onsdag 13 september.
–Møtet med migrantane har gjort stort inntrykk, men som antropolog er det også med utgangspunkt i desse møta at eg tenkjer best, seier Christine M. Jacobsen, forskar og prosjektleiar for WAIT-prosjektet som undersøker venting blant irregulære migrantar i Europa.
Hva er de moralske konsekvensene av langtidsventingen til irregulære migranter? I dette blogginnlegget reflekterer filosof og professor Odin Lysaker over tid og etikk blant flyktninger. Teksten er basert på hans forskning knyttet til WAIT-prosjektet.
Les Kari Anne Drangsland sine refleksjoner om hvordan øyeblikk med stillhet og vansker med å finne ord som kan gi trøst kan fortelle oss noe om de normative strukturene som former irregulære migranter sin erfaring av venting
I det siste blogginnlegget frå WAIT-prosjektet, bloggar Marry-Anne Karlsen om Ruth, ein irregulær migrant i Oslo. Gjennom Ruth drøfter Karlsen korleis irregulære migranter si erfaring av venting blir produsert, kvar den kjem frå, og korleis den blir levd.
Sosialantropolog og WAIT-forsker Shahram Khosravi gjør, blant annet, feltarbeid blant irregulære migranter i Stockholm. Her kan du lese hans brev fra felt hvor han beskriver deres opplevelse av venting, og de konsekvensene som forlengede periode med venting kan føre med seg for asylsøkere.
Her kan du få innblikk i det første feltarbeidet fra sosialantropolog og prosjektleder Christine M. Jacobsen. Hun har tilbragt sommermånedene i Marseille blant irregulære migranter. I dette innlegget fra feltarbeidet diskuterer hun de tidsmessige dimensjonene omkring grensesikkerheten mellom Frankrike og Italia.
Shahram Khosravi frå Stockholms Universitet er aktuell med si nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran, eit etnografisk verk der han flettar saman innsikt frå urban ungdomskultur i Iran og migrasjonsstudier for å danna eit samansett og nyansert samtidsbilete av Iran.
Doktorgradsstipendiat Kari Anne Drangsland er siste tilskot av forskarar ved SKOK. Kari Anne er med i Prosjekt WAIT, og startar snart med datainnsamlinga til forskningsprosjektet sitt. Bli betre kjend med Kari Anne og hennas prosjekt her.
WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.
Hannah Arendt kjente på kroppen i en årrekke hva det vil si å få livet satt på vent som irregulær migrant med en usikker fremtid, skriver professor Odin Lysaker i Morgenbladet om den nye dokumentaren "Vita Activa – The Spirit of Hannah Arendt".
- På dette kurset har man lyst til å lese og lyst til å være forberedt, forteller utvekslingsstudent Anna Tydén. I det nye emnet «kjønn, migrasjon og tid» knyttes pensum direkte opp mot dagsaktuell forskning om migrasjon i Europa. Dette fokuset blir høyt verdsatt av studentene.

Sider