Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Forskarar frå UiB sitt WAIT-prosjekt er ute med ny bok om venting både som sosialt fenomen i migrasjon og som eit analytisk perspektiv på migrasjonsprosessar.
I april blei WAIT-forskar Shahram Khosravi intervjua om pandemien og grenser som ein del av serien Four Rooms.
Reflections from researchers at the WAIT project on the complexity of waiting in pandemic times.
In this blog we reflect on how the Covid-19 pandemic is affecting migrants with precarious legal status in Europe, with a particular focus on Norway, Germany and France - countries in which we have been doing long term ethnographic fieldwork in the WAIT-project.
Stipendiat Kari Anne Drangsland har fått artikkelen "Waiting as a redemptive state: The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government" på trykk i det anerkjente tidsskriftet Time and Society.
In Israel, as in the United States, children have become pawns in government efforts to expel migrants -- despite clear evidence that arresting, detaining, and deporting children violates their human rights and has long-term traumatic effects. Policies like these demand our swift, strong, and emphatic condemnation.
Stipendiat Kari Anne Drangsland har gjort feltarbeid i Hamburg, Tyskland som en del av sin forskningsinnsats i WAIT-prosjektet. I dette innlegget kan du lese kort om hennes tanker og refleksjoner omkring WAIT.
Professor Odin Lysaker er en av kjerneforskerne i WAIT-prosjektet. Her svarer Lysaker kort om hans involvering i prosjektet.
Knut Graw, professor ved Universitetet i Leuven, Belgia, har vært gjesteforsker ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning denne våren.
Professor Ghassan Hage snakker om "å vente" (waiting) som en analytisk kategori i migrasjonsstudier.
Forskerne og nettverkspartnere i WAIT-prosjektet møttes i Athen for midtveiskonferanse.
Les det nyeste innlegget fra stipendiat Halvar A. Kjærre, og hans arbeid blant afghanere i Europa.
Interessen var stor da forskerne i WAIT-prosjektet inviterte til åpent seminar på Litteraturhuset onsdag 13. september.
–Møtet med migrantane har gjort stort inntrykk, men som antropolog er det også med utgangspunkt i desse møta at eg tenkjer best, seier Christine M. Jacobsen, forskar og prosjektleiar for WAIT-prosjektet som undersøker venting blant irregulære migrantar i Europa.
Hva er de moralske konsekvensene av langtidsventingen til irregulære migranter? I dette blogginnlegget reflekterer filosof og professor Odin Lysaker over tid og etikk blant flyktninger. Teksten er basert på hans forskning knyttet til WAIT-prosjektet.
Les Kari Anne Drangsland sine refleksjoner om hvordan øyeblikk med stillhet og vansker med å finne ord som kan gi trøst kan fortelle oss noe om de normative strukturene som former irregulære migranter sin erfaring av venting
I det siste blogginnlegget frå WAIT-prosjektet, bloggar Marry-Anne Karlsen om Ruth, ein irregulær migrant i Oslo. Gjennom Ruth drøfter Karlsen korleis irregulære migranter si erfaring av venting blir produsert, kvar den kjem frå, og korleis den blir levd.
Sosialantropolog og WAIT-forsker Shahram Khosravi gjør, blant annet, feltarbeid blant irregulære migranter i Stockholm. Her kan du lese hans brev fra felt hvor han beskriver deres opplevelse av venting, og de konsekvensene som forlengede periode med venting kan føre med seg for asylsøkere.

Sider