Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Migrasjonsforskar Marry-Anne Karlsen ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) ved UiB får prestisjefylt tildeling frå EU for å forske på ekspertkunnskap i asylfeltet.
Forskarar frå UiB sitt WAIT-prosjekt er ute med ny bok om venting både som sosialt fenomen i migrasjon og som eit analytisk perspektiv på migrasjonsprosessar.
I april blei WAIT-forskar Shahram Khosravi intervjua om pandemien og grenser som ein del av serien Four Rooms.
Forskere på WAIT-prosjektet reflekterer over kompleksiteten i det å vente i pandemitider.
I dette blogginnlegget reflekterer fire forskere på WAIT-prosjektet over hvordan Covid-19-pandemien påvirker migranter med usikker juridisk status.
Stipendiat Kari Anne Drangsland har fått en artikkel på trykk i det anerkjente tidsskriftet Time and Society.
Stipendiat Kari Anne Drangsland har gjort feltarbeid i Hamburg, Tyskland som en del av sin forskningsinnsats i WAIT-prosjektet.
Professor Odin Lysaker er en av kjerneforskerne i WAIT-prosjektet.
Knut Graw, professor ved Universitetet i Leuven, Belgia, har vært gjesteforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning denne våren.
Dette og flere andre spørsmål knyttet til libanesiske migranter var temaet for Ghassan Hages besøk i Bergen.
Forskerne og nettverkspartnere i WAIT-prosjektet møttes i Athen for midtveiskonferanse.
Les det nyeste innlegget fra stipendiat Halvar A. Kjærre om hans arbeid blant afghanere i Europa.
Interessen var stor da forskerne i WAIT-prosjektet inviterte til åpent seminar på Litteraturhuset onsdag 13. september 2018.
– Møtet med migrantane har gjort stort inntrykk, men som antropolog er det også med utgangspunkt i desse møta at eg tenkjer best, seier Christine M. Jacobsen.
Hva er de moralske konsekvensene av langtidsventingen til irregulære migranter?
Les Kari Anne Drangslands refleksjoner om hvordan øyeblikk med stillhet kan fortelle oss noe om de normative strukturene som former irregulære migranters erfaring av venting.
I det siste blogginnlegget frå WAIT-prosjektet, bloggar Marry-Anne Karlsen om Ruth, ein irregulær migrant i Oslo.
Sosialantropolog og WAIT-forsker Shahram Khosravi gjør, blant annet, feltarbeid blant irregulære migranter i Stockholm.

Sider