Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Her kan du få innblikk i det første feltarbeidet til sosialantropolog og prosjektleder Christine M. Jacobsen i forbindelse med WAIT-prosjektet.
Shahram Khosravi frå Stockholms universitet er aktuell med si nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran.
Sosialantropolog Sandrine Musso er tilknytt det pågåande forskingsprosjektet WAIT og er for tida gjesteforskar ved SKOK.
Doktorgradsstipendiat Kari Anne Drangsland er siste tilskot av forskarar ved SKOK. Kari Anne er med i prosjektet WAIT, og startar snart med datainnsamlinga til forskingsprosjektet sitt.
WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.
I en årrekke kjente Hannah Arendt på kroppen hva det vil si å få livet satt på vent som irregulær migrant med en usikker fremtid.
– På dette kurset har man lyst til å lese og lyst til å være forberedt, forteller utvekslingsstudent Anna Tydén.
Den hollandske sosialantropologen Anouk de Koning fra Radboud universitet var innom SKOK for å snakke om sitt ERC-finansierte prosjekt Reproducing Europe.
Denne våren vil studenter ved Bergen Arkitekthøgskole få mulighet til å delta på et kurs som knyttes opp til det tverrfaglige WAIT-prosjektet.
Det nye kurset «Kjønn, migrasjon, og tid» ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning vil gi studentene et direkte innblikk i dagsfersk forskning fra WAIT-prosjektet.
Flyktningkrisen er en krise særlig når flyktninger må vente, og dermed får sin verdighet satt på vent, skriver professor Odin Lysaker i Fædrelandsvennen.
Professor Christine M. Jacobsen skal leia eit tverrfagleg prosjekt som ser på kva venting betyr for irregulære migrantar i Europa.

Sider