Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Her kan du få innblikk i det første feltarbeidet fra sosialantropolog og prosjektleder Christine M. Jacobsen. Hun har tilbragt sommermånedene i Marseille blant irregulære migranter. I dette innlegget fra feltarbeidet diskuterer hun de tidsmessige dimensjonene omkring grensesikkerheten mellom Frankrike og Italia.
Shahram Khosravi frå Stockholms Universitet er aktuell med si nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran, eit etnografisk verk der han flettar saman innsikt frå urban ungdomskultur i Iran og migrasjonsstudier for å danna eit samansett og nyansert samtidsbilete av Iran.
Doktorgradsstipendiat Kari Anne Drangsland er siste tilskot av forskarar ved SKOK. Kari Anne er med i Prosjekt WAIT, og startar snart med datainnsamlinga til forskningsprosjektet sitt. Bli betre kjend med Kari Anne og hennas prosjekt her.
WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.
I en årrekke kjente Hannah Arendt på kroppen hva det vil si å få livet satt på vent som irregulær migrant med en usikker fremtid.
– På dette kurset har man lyst til å lese og lyst til å være forberedt, forteller utvekslingsstudent Anna Tydén.
Den hollandske sosialantropologen Anouk de Koning fra Radboud Universitet var innom SKOK mandag 20. februar 2017 for å snakke om sitt ERC-finansierte prosjektet Reproducing Europe.
Denne våren vil studenter ved Bergen Arkitekthøgskole få mulighet til å delta på et kurs som knyttes opp til det tverrfaglige WAIT-prosjektet.
Det nye kurset «Kjønn, migrasjon, og tid» ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning vil gi studentene et direkte innblikk i dagsfersk forskning fra WAIT-prosjektet.
Flyktningkrisen er en krise særlig når flyktninger må vente, og dermed får sin verdighet satt på vent, skriver professor Odin Lysaker i Fædrelandsvennen.
Professor Christine M. Jacobsen skal leia eit tverrfagleg prosjekt som ser på kva venting betyr for irregulære migrantar i Europa.

Sider