Hjem
Realfag – et smart sted å begynne
#RealfagUiB

Kripos trenger kjemikere

Studerer du kjemi på Universitetet i Bergen kan du velge mellom mange jobber. Her kan du lese hvordan kjemi spiller en viktig rolle i å løse forbrytelser.

Mange kjemikere jobber i Kripos
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

– Kjemikere ved Kripos har ulike arbeidsoppgaver. Det kan være påvisning av narkotiske stoffer, påvisning av sprengstoff, miljøkjemiske og sammenlikning av lakk og maling, sier Axel Wilhelm Due.

Han er kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Kripos er den nasjonale enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, og har mellom annet det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet i Norge. Omkring halvparten av de ansatte er politiutdannet og de øvrige er kjemikere, laboranter, fotografer, oversettere, IT-spesialister eller skriftgranskere, i følge Wikipedia.

– For å få svar på oppgavene bruker vi kjemiske analysemetoder som gasskromatografi med massespektrometer, væskekromatografi og infrarød spektroskopi. I enkelte saker bruker vi våtkjemiske metoder som tynnsjiktkromatografi når vi sammenlikner blekk fra skriftprøver. En annen viktig del av jobben til kjemikere ved Kripos er å bruke mikroskop i ulike varianter. Lysmikroskopet er mye brukt for å isolere små prøver som skal analyseres videre.

Søker etter mikrospor

– Lysmikroskopet brukes også til å vurdere det som kalles morfologi, som egentlig er en prøves utseende.  I tillegg bruker vi ramanspektrofotometer med mikroskop, infrarødt spektrofotometer med mikroskop og elektronmikroskop. Disse mikroskopene gir oss informasjonen om den kjemiske sammensetningen til det vi ser på. Vi bruker mikroskop da mange av prøvene vi ser på er små, såkalte mikrospor. Eksempel på mikrospor er lakk,  fiber (ikke en hel tråd men fibrene i en tråd) og glass. 

Kripos trenger kjemikere. Illustrasjonsbilde fra et åsted.

På alle åsteder finnest det fysiske rester etter en kriminell handling, som bare kjemikere kan undersøke.

Foto/ill.:
Colourbox.com

– Kjemikerne jobber mye på laboratoriet og i tillegg jobber vi litt med statistikk og programmering. Det gjør vi for bedre å forstå hvordan vi skal forstå og tolke resultatene fra laboratoriet, sier Due.

Retten krever vitenskapelige svar

– Grunnen til at vi har kjemikere i politiet er at det på alle åsted finnes et eller annet fysisk spor fra selve handlingen. Det kan være fingeravtrykk, avtrykk etter et verktøy eller rester etter sprengstoff, bensin eller små glassbiter. Undersøkelse av enkelte av disse sporene krever kunnskap ut over det som undervises på Politihøgskolen. Det å kunne vite om ulike typer instrumentelle analysemuligheter, materialers egenskaper og hvordan ulikt spor kan analyseres og undersøkes er nødvendig for å kunne gi et godt svar på det etterforskerne lurer på. I tillegg legges funnene fra laboratoriet fram for retten, og da er det viktig at vi vet at vi kan gi et så godt og presist svar på spørsmålene som mulig.  

Etterforskerne i Kripos trenger kjemikere for å gjøre etterforskningen i laboatoriet.

Det å kunne vite om ulike typer instrumentelle analysemuligheter, materialers egenskaper og hvordan ulikt spor kan analyseres og undersøkes er nødvendig for å kunne gi et godt svar på det etterforskerne lurer på. I tillegg legges funnene fra laboratoriet fram for retten, og da er det viktig at Kripos vet at vi kan gi et så godt og presist svar på spørsmålene som mulig.  

Foto/ill.:
Colourbox

Har dere noen tips for kjemistudenter som ønsker å jobbe i Kripos? 

– Det er ikke så viktig hvilken gren av kjemien du studerer, du må bare ha god erfaring fra laboratoriet. Det er også viktig at du lærer litt matematikk, statistikk og programmering.