Hjem

Studieadministrativ avdeling

Funksjonsområder ved Studieadministrativ avdeling

Opptak og verifisering

Funksjonsområdet Opptak og verifisering har ansvar for opptak til grunnstudier gjennom Samordna opptak, opptak av internasjonale gradsstudenter, norskkurs og validering og verifisering av utdanningsdokumentasjon.

Samordna opptak

Funksjonsområdet Opptak og verifisering har ansvar for behandling av søknader om opptak til grunnstudier ved Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:

Søkerhenvendelser skal formidles hit:

  • e-post: opptak@uib.no
  • telefon: 55 58 43 00 (hverdager kl. 10-14, i perioden 1. feb- 1. sept - benytt ellers telefonsentralen)

Internasjonale masteropptak

Funksjonsområdet Opptak og verifisering har ansvar for opptak av internasjonale masterstudenter som søker fra utlandet. Dette gjelder opptak til engelskspråklige masterprogram (informasjon på engelsk). Personer med utenlandsk utdanning bosatt i Norge skal søke i lokale masteropptak.

Kontaktperson: Catrine Andersen Waage, tlf. 55 58 90 55

Søkerhenvendelser skal formidles hit: admission@uib.no

 

Funksjonsområdet Studentmobilitet har ansvar for opptak gjennom utvekslingsavtaler og -program.

Andre opptak

Opptak til norskkurs for studenter, flyktninger og innvandrere

Kontaktperson: Ana Veronica Cordova, tlf. 55 58 94 19

Søkerhenvendelser skal formidles til: norsskurs@uib.no. LLE (HF-fakultetet) har ansvar for opptak til norskkurs for ansatte.

 

Opptak av gjestestudenter og praksisstudenter

Kontaktperson: Ellen Meyer Hoff, tlf. 55 58 28 20

Søkerhenvendelser skal formidles til: admission@uib.no.

 

UiB Videre har ansvar for opptak til etter- og videreutdanning.

Opptaksforum

SA bistår fakultetene i prosesser knyttet til masteropptak, opptak til PPU, opptak til bachelor i utøvende musikk, kunst og design, samt flere mindre opptak.

Ansatte fra SA og hvert av fakultetene sitter i UiBs opptaksforum. Forumet møtes jevnlig for å diskutere opptaksprosesser og finne felles løsninger for gjennomføring av lokale opptak.

Kontaktperson for Opptaksforum: Ida Fauskanger, tlf. 55 58 90 23

Verifisering og godkjenning av utdanning

Validerings- og verifiseringsenheten er lokalisert ved SA, men fungerer i samarbeid med et nettverk av rådgivere og saksbehandlere på fakultetene. Enheten tar imot bestillinger fra fakultetene og de sentralsadministrative avdelingene, og rådfører fakultetene i behandlingen av egne saker.

Bestillinger legges i Issue tracker (SA, validering). Mer informasjon om enheten og bestillingsskjema finnes på Ansattsider.

Kontaktpersoner:

 

Generell studiekompetanse

Vi vurderer generell studiekompetanse (spesielt for søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn) og realkompetanse etter søknad. Vi tilbyr også veiledning for søkere.

Søkerhenvendelser skal formidles hit:

  • e-post: opptak@uib.no
  • telefon: 55 58 43 00 (hverdager kl. 10-14, i perioden 1. feb- 1. sept - benytt ellers telefonsentralen)