Hjem
Studieavdelingen
Funksjonsområder ved Studieadministrativ avdeling

Opptak

Funksjonsområdet Opptak har ansvar for opptak, validering av ekstern utdanningsdokumentasjon og endring av navn/personnummer i FS.

Ansvarsområder

Kontaktpunkt for ansatte

  • Brukerstøtte og annet om opptak:
    Issue tracker til SA, Opptak.
  • Validering av utdanningsdokumentasjon:
    Issue tracker til SA, Opptak.
  • Endring av navn/personnummer:
    Issue tracker til SA, Endring av navn og personnummer.
  • Opptaksforum: Ida Fauskanger

Gå til Issue tracker>

Kontaktpunkt for søkere/studenter