Hjem
Studieavdelingen
Funksjonsområder ved Studieavdelingen

Opptak

Funksjonsområdet Opptak har ansvar for opptak til grunnstudier (samordna opptak), masteropptak, etter- og videreutdanning, og enkeltemner.

Hovedinnhold