Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 3. februar 2016

Hovedinnhold

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 1 2016

 

Tidspunkt: 3. februar 2016, Kl. 09.00–12.00        

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra tidligere møte

protokoll uu-møte 13.november

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Orienteringssak:                                                                                                    

Sak 1/16 Orientering om Akademisk skrivesenter

Presentasjon av Hans Christian Farsethås

 

Drøftingssaker                                                                                                                    

Sak 2/16 Skoleprosjektet- orientering om rekrutteringsarbeidet rettet mot 8.-12 trinn i skolen.

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 3/16 Tiltaksplan for internasjonal

rekruttering                                                

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 4/16 Obligatorisk undervisning 

Saksnotat/ resolusjon fra studentparlamentet

 

Orienteringssaker:

Sak 5/16 SFU-utlysning våren 2016 – orientering om prosesser og frister       

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 6/16 Konkretisering av OU-prosjektet og implikasjoner for utdanningsfeltet   

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 7/16 Oppfølging av OU-prosjektet: Organiseringsprosjekt ved  Studieadministrativ avdeling

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 8/16 Flyktningsituasjonen og UiB                                                                

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 9/16 Tildelingsbrevet for 2016, utdanningsfeltet                                                        

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling/ tildelingsbrev

 

Drøftingssak:

Sak 10/16 Rapport og planer – utdanning                                                                  

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Orienteringssak:

Sak 11/16 Pilotarbeidet fram mot oppretting av nye studier høsten 2015. Erfaringer og oppfølging

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 12/16 DigUiB- status og videre oppfølging                                    

Saksnotat fra DigUiB programmet ,

 

Sak 13/16 Høringssvar til KD – endringer i forskrift om kvalitetssikring          

Brev, deles ut i møtet

 

Sak 14/16 Hovedfunn fra Studiebarometeret

Presentasjon av Studieadministrativ avdeling

 

Sak 15/16 Eventuelt