Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 1 2016

 

Tidspunkt: 3. februar 2016, Kl. 09.00–12.00        

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra tidligere møte

protokoll uu-møte 13.november

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Orienteringssak:                                                                                                    

Sak 1/16 Orientering om Akademisk skrivesenter

Presentasjon av Hans Christian Farsethås

 

Drøftingssaker                                                                                                                    

Sak 2/16 Skoleprosjektet- orientering om rekrutteringsarbeidet rettet mot 8.-12 trinn i skolen.

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 3/16 Tiltaksplan for internasjonal

rekruttering                                                

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 4/16 Obligatorisk undervisning 

Saksnotat/ resolusjon fra studentparlamentet

 

Orienteringssaker:

Sak 5/16 SFU-utlysning våren 2016 – orientering om prosesser og frister       

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 6/16 Konkretisering av OU-prosjektet og implikasjoner for utdanningsfeltet   

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 7/16 Oppfølging av OU-prosjektet: Organiseringsprosjekt ved  Studieadministrativ avdeling

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 8/16 Flyktningsituasjonen og UiB                                                                

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 9/16 Tildelingsbrevet for 2016, utdanningsfeltet                                                        

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling/ tildelingsbrev

 

Drøftingssak:

Sak 10/16 Rapport og planer – utdanning                                                                  

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Orienteringssak:

Sak 11/16 Pilotarbeidet fram mot oppretting av nye studier høsten 2015. Erfaringer og oppfølging

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 12/16 DigUiB- status og videre oppfølging                                    

Saksnotat fra DigUiB programmet ,

 

Sak 13/16 Høringssvar til KD – endringer i forskrift om kvalitetssikring          

Brev, deles ut i møtet

 

Sak 14/16 Hovedfunn fra Studiebarometeret

Presentasjon av Studieadministrativ avdeling

 

Sak 15/16 Eventuelt