Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 18. mai 2016

Hovedinnhold

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 4 2016

 

Tidspunkt: 18. mai 2016, Kl. 09.00–12.00        

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjente protokoller fra tidligere møter

protokoll UU-møte 11.mars

protokoll uu-møte 11.april

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Vedtakssaker                                               

Sak 24/16 Utdanningsmelding  

Notat fra Studieadministrativ avdeling                                                        

 

Sak 25/16 Saker om vurdering og sensur                                                                      

a) Regler om sensur – Retningslinjer fra UHR.

b) Oppdatering av retningslinjer for sensurklager

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Sak 26/16 Retningslinjer for tilpassede obligatoriske undervisningsaktiviteter      

for toppidrettsutøvere og studenter med tyngende studentpolitiske oppgaver

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 27 /16 Søknad om opprettelse av nytt masterprogram i global helse                

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 28/16 Tiltaksplan for etter og videreutdanning                                                     

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 29/16 Skoleprosjektet 2015-2016 og ny handlingsplan for skoleprosjektet 2016

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

         

Sak 30/16 Konsekvenser- nye studieplasser på PPU                                       

Saksnotat fra Det psykologiske fakultet                             

drøftingssaker:                                                            

Sak 31/16 Handlingsplan for internasjonalisering                                                            

Saksnotat fra Rektors kontor

 

Sak 32/16 Praksis i utdanningene                                                                                       

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling/ arbeidsgruppens rapport

 

Orienteringssaker:

Sak 33/16 Orientering om planer for opptaket – 2016                              

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

Sak 34/16 NIFU rapport: Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning

Eget vedlegg

Sak 35/15 SFU-søknader og søknadsprosessen                                                  

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

Sak 36/15 Den nye læringsplattformen MittUiB

Orientering av DigUiB