Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 4 2016

 

Tidspunkt: 18. mai 2016, Kl. 09.00–12.00        

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjente protokoller fra tidligere møter

protokoll UU-møte 11.mars

protokoll uu-møte 11.april

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Vedtakssaker                                               

Sak 24/16 Utdanningsmelding  

Notat fra Studieadministrativ avdeling                                                        

 

Sak 25/16 Saker om vurdering og sensur                                                                      

a) Regler om sensur – Retningslinjer fra UHR.

b) Oppdatering av retningslinjer for sensurklager

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Sak 26/16 Retningslinjer for tilpassede obligatoriske undervisningsaktiviteter      

for toppidrettsutøvere og studenter med tyngende studentpolitiske oppgaver

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 27 /16 Søknad om opprettelse av nytt masterprogram i global helse                

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 28/16 Tiltaksplan for etter og videreutdanning                                                     

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 29/16 Skoleprosjektet 2015-2016 og ny handlingsplan for skoleprosjektet 2016

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

         

Sak 30/16 Konsekvenser- nye studieplasser på PPU                                       

Saksnotat fra Det psykologiske fakultet                             

drøftingssaker:                                                            

Sak 31/16 Handlingsplan for internasjonalisering                                                            

Saksnotat fra Rektors kontor

 

Sak 32/16 Praksis i utdanningene                                                                                       

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling/ arbeidsgruppens rapport

 

Orienteringssaker:

Sak 33/16 Orientering om planer for opptaket – 2016                              

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

Sak 34/16 NIFU rapport: Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning

Eget vedlegg

Sak 35/15 SFU-søknader og søknadsprosessen                                                  

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

Sak 36/15 Den nye læringsplattformen MittUiB

Orientering av DigUiB