Hjem
Studieavdelingen
Funksjonsområder ved Studieadministrativ avdeling

Læringsstøtte

Læringsstøtte omfatter blant annet brukerstøtte knyttet til læringsplattformen Mitt UiB

I tillegg til praktisk og undervisningsfaglig støtte til bruk av Mitt UiB, har vi ansvar for videreutvikling av læringsplattformen i tråd med faglige behov ved fakultet og institutt. Det handler også om integrasjon av tredjepartsløsninger.  

Vi bidrar i UiBs arbeid med utdanningskvalitet gjennom støtte i oppretting av nye studieprogram og emner, ulike opplæringstiltak og  samarbeid med Program for universitetspedagogikk

Læringsstøtte inngår i UiB Læringslab, og vi deltar i DigUiB med et prosjekt som handler om læringsdesign, som refererer til systematiske prosesser for å forme læringserfaringer og -innhold med utgangspunkt i studenters forutsetninger og behov.