Hjem
Studieavdelingen
Funksjonsområder ved Studieavdelingen

Læringsstøtte

Sentrale ansvarsområder er brukerstøtte for Mitt UiB og støtte til kvalitetsarbeid i emner og studieprogram.

Hovedinnhold

Læringsstøtte et funksjonsområde og et arbeidslag med forankring i Studieavdelingen og i UiB læringslab.

Gruppe for læringsstøtte

  • videreutvikler læringsplattformen Mitt UiB i tråd med faglige behov
  • legger til rette for integrasjon og bruk av av tredjepartsløsninger

  • veileder fagmiljø som planlegger nye studieprogram

  • deltar i lokalt og tverrfaglig utviklingsarbeid i spesifikke emner og studieprogram

  • bistår fagmiljø i utforming av søknader om ekstern finansiering av kvalitetsarbeid