Hjem
Studieavdelingen
Funksjonsområder ved Studieadministrativ avdeling

Læringsstøtte

Læringsstøtte inngår i UiB Læringslab som i samarbeidet med fagmiljøene driver utviklingsarbeid knyttet til digital undervisning, vurdering og formidling.

Hovedinnhold

Begrepet «læringsstøtte» refererer til aktiviteter som, utover undervisning og vurdering, bidrar til studenters oppmøte, deltakelse, læring og prestasjoner.  Læringsstøtte er en støttefunksjon for fakultetene og vårt samarbeid med fagmiljøene kan anta ulike former. Det spenner fra brukerstøtte til pedagogisk fundert bruk av læringsplattformen Mitt UiB til dialog over tid om endringer i emner og studieprogram.

Læringsstøtte deltar i  prosjekt som omhandler læringsdesign som refererer til systematiske prosesser for å forme læringserfaringer og -innhold med utgangspunkt i studenters forutsetninger og behov. 

Vi bidrar i UiBs arbeid med utdanningskvalitet gjennom støtte i oppretting av nye studieprogram og emner, ulike opplæringstiltak i tett samarbeid med Program for universitetspedagogikk

I tillegg til praktisk og undervisningsfaglig støtte til bruk av Mitt UiB, har vi ansvar for videreutvikling av Mitt UiB i tråd med faglige behov ved fakultet og institutt. Dette handler også om integrasjon og bruk av av tredjepartsløsninger.  

Vi jobber i tett samarbeid med resten av UiB Læringslab.