Hjem
Studieavdelingen

Nyhetsarkiv for Studieavdelingen

Lektorsenteret har flyttet fra Langes gate 3 og er nå på plass i nyoppussede lokaler i Christies gate 20. Det ble behørig markert med offisiell åpning torsdag 24. april.
Universitetet i Bergen kunngjorde i dag resultatene av den årlige studentundersøkelsen Studiebarometeret, som viser en positiv utvikling og økt tilfredshet blant studentene.
UiB fortsetter sitt arbeid med å styrke forskning og utdanning gjennom utviklingsprosjekter som gjør nyskapende bruk av digitale teknologier. Totalt 8 prosjekter har til nå fått støtte og flere planlegges som en del av UiBs strategiske visjon om å utdanne kandidater som kan forme morgendagens samfunn.
26. januar går Lærernes dag av stabelen på UiB. Lektorsenteret ved UiB, som er ansvarlig for arrangementet, melder om rekordstor interesse for å delta. 1700 lærere fra både grunnskoler og videregående skoler i hele fylket, har meldt seg på til de nesten 70 forelesningene og workshopene som finner sted på Høyden denne dagen.
Universitetet i Bergen har gitt innspill om prioriteringer for og utforming av EUs rammeprogram for utdanning.
Rekordmange var påmeldt til UiBs Studiekvalitetsseminar 8. desember. Deltakerne diskuterte bruk av kunstig intelligens i undervisning, redesign av studieprogram og fremtidens utdanningskvalitet.
Årets Uglepris går til emnet «SAMPOL223 Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications».
Medisinsk ferdighetssenter ved Det medisinske fakultet er tildelt den prestisjefylte Læringsmiljøprisen for 2023. Prisen ble overrakt under ferdighetssenterets "Åpen dag" mandag 13. november.
Over 200 konferansedeltakere fra hele UH-sektoren var denne uken samlet til diskusjoner om kompetanse og livslang læring. Hvordan kan utdanningsinstitusjonene samarbeide med nærings og arbeidsliv for sikre nødvendig kompetanse til å håndtere store endringsprosesser som digitalisering, klima og energiomstilling?
UiB-ledelsen har tildelt 2,6 millioner kroner til faglig omstrukturering for å innlemme kunnskap om digitalisering og kunstig intelligens i ulike studieløp. Tre pilotprosjekter innen fysikk, medisin og kjemi vil motta finansiering med mål om å integrere digital kompetanse i studieprogrammene.
For første gong vart det arrangert eit felles velkomst- og informasjonsmøte for alle studentane på dei fem ulike lektorprogramma til UiB.
God stemning og høg bunadsfaktor då lektorstudentar frå både 5-årige lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning hadde avslutningsseremoni 9. juni 2023.
UiB er nå i startgropen på et prosjekt kalt «Mangfoldige UiB – ingen utenfor». Ambisjonen er å bli et mer inkluderende og mangfoldig universitet. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet over en treårsperiode. Målet er å hindre frafall i høyere utdanning, og sikre et godt, inkluderende og mangfoldig studentmiljø.
I snart to år har UiB samarbeidet med Metis videregående skole og Danielsen videregående skole gjennom dekomp-ordningen. Tema for samarbeidet har vært «Elevaktive arbeidsformer".
Studentene var mer motiverte for studieinnsats og mer fornøyde med det faglige og sosiale miljøet ved UiB i 2022. Det viser Studiebarometerets undersøkelse for 2022.
Visste du at 760 000 nordmenn har hørselsproblemer? Dette ønsker UiB å sette fokus på. UiB Universell starter nå en kampanje hvor man oppfordrer talere til å bruke taleforsterkere i rom som er utstyrt med dette.
Lektorutdanningen ved UiB samarbeider med mange skoler om praksisopplæringen i lektorprogrammene og PPU. De fleste praksisskolene ligger i Bergen og omegn, men ikke alle.
Fagmiljøene i farmasi, informatikk og tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse vil bli Senter for fremragende utdanning (SFU). Ordningen skal styrke kvalitetsutvikling i utdanningene på mange felt.

Sider