Hjem
Studieavdelingen

Ansatte ved Studieavdelingen

Britt Brulands bilde
Anne Gjelsviks bilde

Anne Gjelsvik

Seniorkonsulent

Studieavdelingen

 • +47 55 58 21 34
 • +47 977 36 623

Anne.Gjelsvik@uib.no

Ann Margret Haukness bilde

Ann Margret Hauknes

Seksjonssjef, Daglig leder UiB Videre

Etter- og videreutdanning

 • +47 55 58 84 52

Ann.Hauknes@uib.no

Ellen Liens bilde

Ellen Lien

Rådgiver, Prosjektleder

Studieavdelingen

 • +47 55 58 72 71
 • +47 975 06 074

Ellen.Lien@uib.no

Hilde Larsen Oppedals bilde

Hilde Larsen Oppedal

Førstekonsulent

Studieavdelingen

 • +47 55 58 88 50
 • +47 975 71 614

Hilde.Oppedal@uib.no

Mette Optuns bilde

Mette Optun

Seniorkonsulent

Studieavdelingen

 • +47 55 58 88 52
 • +47 986 15 988

Mette.Optun@uib.no

Tonje Skaars bilde

Tonje Skaar

Seniorkonsulent

Studieavdelingen

 • +47 55 58 49 87

Tonje.Skaar@uib.no

Christen Soleims bilde

Christen Soleim

Avdelingsdirektør

Studieavdelingen

 • +47 55 58 90 74
 • +47 414 79 181

Christen.Soleim@uib.no

Nina Gry Steins bilde

Nina Gry Stein

Seksjonssjef, Leder Internasjonalt senter

Studieavdelingen

 • +47 55 58 49 53
 • +47 913 36 607

Nina.Stein@uib.no

Tove Steinslands bilde

Tove Steinsland

Seniorrådgiver, Fungerende seksjonssjef, Seksjon for studiekvalitet

Studieavdelingen

 • +47 55 58 90 47

Tove.Steinsland@uib.no

Jorunn Kalsnes Sørdals bilde

Jorunn Kalsnes Sørdal

Seniorkonsulent, opptak grunnstudier

Studieavdelingen

 • +47 55 58 90 27

Jorunn.Sordal@uib.no

Torunn Valens bilde

Torunn Valen

Seksjonssjef, Fungerende underdirektør

Studieavdelingen

 • +47 55 58 66 32
 • +47 482 39 497

Torunn.Valen@uib.no

Øystein Ørnegårds bilde

Øystein Ørnegård

Seniorrådgiver, gruppekoordinator Felles studentsystem

Studieavdelingen

 • +47 55 58 90 18
 • +47 982 96 320

Oystein.Ornegard@uib.no