Hjem
Studieavdelingen

Ansatte ved Studieavdelingen

Nora Eide Bakkes bilde

Nora Eide Bakke

Førstesekretær

Studieavdelingen

 • +47 55 58 51 12

nora.bakke@uib.no

Vigdis Bergs bilde

Vigdis Berg

Seniorrådgiver

Studieavdelingen

 • +47 55 21 22 70
 • +47 917 04 852

vigdis.berg@uib.no

Helge Bjørlos bilde

Helge Bjørlo

Rådgiver, Advisor

Studieavdelingen

 • +47 55 58 92 41

Helge.Bjorlo@uib.no

Katrine Moland Hansens bilde

Katrine Moland Hansen

Underdirektør

Studieavdelingen

 • +47 55 58 49 48
 • +47 924 68 526

Katrine.Hansen@uib.no

Iren Igesunds bilde
Eivor Kolbergs bilde
Benedikte Sjøvold Kristoffersens bilde

Benedikte Sjøvold Kristoffersen

Fagkonsulent, Vitenskapelig assistent forskergruppen for informasjons- og innovasjonsrett

Studieavdelingen

benedikte.kristoffersen@student.uib.no

Ellen Liens bilde

Ellen Lien

Seniorrådgiver, Jeg arbeider i gruppen Læringsstøtte på UiB Læringslab. Studieavdelingen, der jeg har ansvaret for å drive UiB Universell. Dette er en sentral tjeneste som skal bistå fakultetene og instituttene i deres arbeid med universell utforming.

Studieavdelingen

 • +47 55 58 72 71
 • +47 975 06 074

Ellen.Lien@uib.no

Ranveig Lotes bilde

Ranveig Lote

Seksjonssjef, Seksjon for studier og forskerutdanning

Studieavdelingen

 • +47 55 58 99 63
 • +47 916 27 168

ranveig.lote@uib.no

Aud Irene Mehammers bilde

Aud Irene Mehammer

Rådgiver, Programkoordinator for lektorutdanninga ved UiB

Studieavdelingen

 • +47 55 58 90 95

Aud.Mehammer@uib.no

Mia Mildes bilde

Mia Milde

Rådgiver, og gruppeleder læringsmiljø. Mentorordningen, læringsmiljø og studenters førsteårsopplevelser

Studieavdelingen

 • +47 55 58 51 00
 • +47 412 75 601

Mia.Milde@uib.no

Michael Peter Riisøens bilde

Michael Peter Riisøen

Seniorrådgiver, Gruppekoordinator, SA-Stab, Vara-universitetets hovedverneombud

Studieavdelingen

 • +47 55 58 89 54

Michael.Riisoen@uib.no

Christen Lorentz Soleims bilde

Christen Lorentz Soleim

Avdelingsdirektør

Studieavdelingen

 • +47 55 58 90 74
 • +47 414 79 181

Christen.Soleim@uib.no

Nina Gry Steins bilde

Nina Gry Stein

Seksjonssjef, Leder Internasjonalt senter

Studieavdelingen

 • +47 55 58 49 53
 • +47 913 36 607

Nina.Stein@uib.no

Tove Steinslands bilde

Tove Steinsland

Seniorrådgiver, Seksjon for studiekvalitet

Studieavdelingen

 • +47 55 58 90 47

Tove.Steinsland@uib.no

Sider