Hjem

Studieadministrativ avdeling

Ansatte ved Studieadministrativ avdeling

Michelle Ingrid Greenes bilde

Michelle Ingrid Greene

Kontorsjef, Leder for Utdanning i Bergen

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 37
 • +47 970 43 204

Michelle.Greene@uib.no

Ingvild Greves bilde

Ingvild Greve

Underdirektør

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 91 48
 • +47 928 59 403

Ingvild.Greve@uib.no

Ann Margret Haukness bilde

Ann Margret Hauknes

Seksjonssjef, Daglig leder UiB Videre

Etter- og videreutdanning

 • +47 55 58 84 52

Ann.Hauknes@uib.no

Stina Aadland Jensens bilde

Stina Aadland Jensen

Seniorkonsulent, Koordinator for Utdanning i Bergen

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 43

Stina.Jensen@uib.no

Kari Bjørgo Johnsens bilde

Kari Bjørgo Johnsen

Seniorrådgiver

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 74 91
 • +47 456 61 805

Kari.Johnsen@uib.no

Marit Midtuns bilde

Marit Midtun

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 21 41
 • +47 988 87 404

Marit.Midtun@uib.no

Judith A. Morlands bilde

Judith A. Morland

Seniorrådgiver, stabsleder

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 17
 • +47 958 87 328

Judith.Morland@uib.no

Hilde Larsen Oppedals bilde

Hilde Larsen Oppedal

Førstekonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 88 50
 • +47 975 71 614

Hilde.Oppedal@uib.no

Mette Optuns bilde

Mette Optun

Seniorkonsulent

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 88 52
 • +47 986 15 988

Mette.Optun@uib.no

Michael Peter Riisøens bilde

Michael Peter Riisøen

Rådgiver, Gruppekoordinator, Vurdering og eksamen

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 89 54
 • +47 484 94 394

Michael.Riisoen@uib.no

Christen Soleims bilde

Christen Soleim

Avdelingsdirektør

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 74
 • +47 414 79 181

Christen.Soleim@uib.no

Nina Gry Steins bilde

Nina Gry Stein

Seksjonssjef, Leder Internasjonalt senter

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 49 53
 • +47 913 36 607

Nina.Stein@uib.no

Tove Steinslands bilde

Tove Steinsland

Seniorrådgiver, gruppekoordinator Studiekvalitet

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 90 47

Tove.Steinsland@uib.no

Torunn Valens bilde

Torunn Valen

Seksjonssjef

Studieadministrativ avdeling

 • +47 55 58 66 32
 • +47 482 39 497

Torunn.Valen@uib.no