Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Forskning

Globale samfunnsutfordringer

Universitetets strategiske satsning på globale samfunnsutfordringer tar utgangspunkt i global utvikling og globaliseringsprosesser.

Utdanning
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen

Hovedinnhold

UiB arbeider spesielt for å fremme tverrfaglig forskning innen Migrasjon, Helse og Ulikhet, tre sentrale tema innen globale samfunnsutfordringer. Flere fakulteter har etablert forskning av høy kvalitet innen disse tre tema, og det er ønskelig å utvikle disse forskningsmiljøene videre i en tverrfaglig setting.

De tre temaene er tett sammenbundet, men kan også stå alene.

Les mer om forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen

FNs bærekraftsmål tar direkte for seg både ulikhet og helse. Ulik tilgang til helsetjenester og ulik helserisiko er blant de betydeligste differensierende strukturene i verden i dag. Sviktende helse og helsetilbud er ofte både et resultat av, og en årsak til, ulikhet.

Migrasjon er ofte forårsaket av sult og krigshandlinger, og migrasjon skjer innenfor de enkelte land, så vel som mellom land og verdensdeler. Migrasjon preger vår tids økonomi, politiske dagsorden og kultur.

Institutt, senter, prosjekter og nettverks spesielt opptatt med forskning rundt globale samfunnsutfordringer: MigrasjonHelse og Ulikhet.