Hjem
SDG Bergen (N)
BÆREKRAFTIG HAV

Kunnskap er nøkkelen til et bærekraftig hav

Hvordan kan vitenskap og kunnskap om havets skatter bidra til bedre politiske avgjørelser? Dette var hovedtemaet på den andre Ocean Sustainability Bergen-konferansen i november 2020.

The UN Secretary General’s Special Envoy for the Ocean, Ambassador Peter Thomson, giving the annual Ocean Sustainability Bergen Lecture at the Ocean Sustainability Bergen Conference 2020.
BLÅ ØKONOMI: FNs generalsekretærs spesialutsending for havet, Peter Thomson fra Fiji, var i sin hovedtale på OSB Conference opptatt av at global finans må bidra til at havøkonomien blir mer bærekraftig.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for University of Bergen

Hovedinnhold

Den andre Ocean Sustainability Bergen (OSB) Conference var en hybridkonferanse, som delvis ble sendt live fra Universitetsaulaen i Bergen og i tillegg hentet inn virtuelle bidrag fra forskere, studenter, politiske ledere, diplomater, forskningsadministratorer og haventusiaster fra hele verden. Konferansen fant sted onsdag 11. november 2020.

Havet gir oss oksygen

Mer enn 400 haventusiaster hadde registrert for konferansen, der tema var Havets skatter (Treasures from the Ocean) og hvor mat, medisiner og genetiske arvestoffer fra havet ble diskutert.

– Havet produserer mer oksygen enn den landbaserte tropiske regnskogen tilsammen, sa OSBs vitenskapelige leder Lise Øvreås da hun ønsket velkommen til konferansen, og hun fortsatte:

– På denne konferansen har vi samlet et fantastisk lag av nasjonale og internasjonale eksperter for å diskutere hvordan vi skal møte FNs havforskningstiår, som begynner neste år. Her vil vi tilby solid forskning til beslutningstakere, slik at de kan treffe bedre avgjørelser for å forvalte våre felles havressurser.

Vitenskapen bidrar til mer havkunnskap

I sitt innlegg la rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen vekt på behovet for mer kunnskap om havet og hvordan universiteter og forskning kan bidra til dette.

– En av menneskehetens største utfordringer er behovet for mer bærekraftige måter å produsere mat og medisin på, og vi vet at havet kan tilby dette, sa rektoren og fortsatte:

– Samtidig vet vi at vår kunnskap om havet er svært begrenset. Derfor må vi se på hvilken rolle universitetene kan spille for å øke den allmenne kunnskapen om havet.

Rene hav er rike hav

I sitt åpningsinnlegg snakket Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup om sine egne erfaringer med plast i havet, noe han hadde observert fra Norge til Ghana og som viser hvordan plastforsøpling er et globalt fenomen.

– Ulovlig og uregulert fiske truer fiskebestanden og marine økosystemer i hele verden. Dette koster verden et milliardbeløp. Tiden for å handle er nå! Vi trenger et rent og produktivt hav. For å oppnå dette må finne den riktige balansen mellom produksjon og vern. Rene hav er rike hav, sa ministeren.

Astrup ga også rose til Universitetet i Bergen for det utrettelige arbeidet med forskning på bærekraftige hav, ikke minst universitetets globale partnerskap.

– Jeg har glad for å se at UiB har etablert et forskningssenter for bærekraftig hav og at dere arrangerer konferanser som denne. Menneskeheten trenger rene hav – la oss gjøre det sammen, oppfordret minister Astrup.

En sunn havøkonomi

FNs generalsekretærs spesialutsending for havet, Peter Thomson, som også er æresdoktor ved Universitetet i Bergen, sto for den årlige Ocean Sustainability Bergen Lecture. Dette er andre gang denne forelesningen finner sted, og Thomson fulgte i fotsporene til Vidar Helgesen, statsminister Erna Solbergs spesialutsending for havet.

I deler av sin tale, snakket Thomson i forlengelsen av tema berørt av Olsen og Astrup under konferanseåpningen. Han snakket om den blå økonomien og oppfordret aktører i finansbransjen til å investere i havøkonomien.

– Det globale finanssystemet burde se på dette som en økonomisk mulighet og erkjenne den avgjørende rollen de kan spille for å skape en ny og bærekraftig havøkonomi, sa Thomson.

Ros til universitetssektoren

Thomson har lenge vært opptatt av å trekke universiteter og vitenskapen sterkt inn i arbeidet med å implementere bærekraftsmål 14, livet i havet.

– I to år nå har Universitetet i Bergen vært knutepunktinstitusjon på bærekraftsmål 14 for FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI). Dette er en anerkjennelse av universitetets fremtredende profil innen klima og havforskning, sa han i talen sin.

– Jeg vil berømme ledelsen ved Universitetet i Bergen, Ocean Sustainability Bergen og alle ved universitetet som er involvert i dette viktige arbeidet mot FN. Det er utrolig hva dere har fått til i denne vanskelige tid for verden, sa han med referanse til den pågående koronapandemien.

– Ikke minst ser vi denne besluttsomheten gjennom universitetets SDG Bergen-initiativ og dets partnerskap i sør med blant annet University of the South Pacific og University of the West Indies for slik å skape globale forskningsallianser på klima og hav, sa Peter Thomson i sin OSB Lecture.