Hjem
SDG Bergen (N)
PRESSEMELDING FRA UNIVERSITETET I BERGEN

UiB blir med i global koalisjon for biomangfold

Universitetet i Bergen er den første institusjonen i Norge og det første universitetet i verden som slutter seg til EU-kommisjonens globale koalisjon United for Biodiversity.

Logo of United for Biodiversity coalition
Foto/ill.:
EU Environment

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen (UiB) slutter seg i dag, på Verdensdagen for ville dyr og planter (World Wildlife Day) 3. mars 2021, til den globale koalisjonen #UnitedforBiodiversity. Koalisjonen ble lansert av EU-kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevicius, for ett år siden. UiB blir med dette den første norske institusjonen og det første universitetet i verden som slutter seg til koalisjonen.

UiB blir med dette en av mer enn 200 institusjoner og organisasjoner fra 47 land globalt som stiller seg bak et opprop om å handle for å løse naturkrisen og bevare klodens artsmangfold. 

Forskning for et bedre samfunn

Biologisk mangfold er nøkkelen for å sikre livet på jorden og verdenssamfunnet må handle raskt og bestemt for å løse denne felles utfordring. Ikke minst med tanke på forhandlingene på FNs COP15-toppmøte om biologisk mangfold i Kina senere i år.

– UiB har lange tradisjoner innen forskning og utdanning på biomangfold, klimaendringer og miljø. Det er derfor en naturlig forlengelse av vårt arbeid med FNs 2030-agenda når vi nå slutter oss til United for Biodiversity-koalisjonen, sier UiB-rektor Margareth Hagen og viser til UiBs SDG Bergen-initiativ, som arbeider med vitenskapelig rådgivning til FNs 2030-agenda og de 17 bærekraftsmålene.

Rektor Hagen oppfordrer andre universiteter, både i Norden og resten av verden, til å slutte seg til koalisjonen. Universiteter må innta en transformativ rolle og stå sammen for økt gjennomslag i samfunnsdebatten, blant annet ved å tilby forskning på klima og biomangfold.

Bærekraft og biomangfold

– Gjennom vårt arbeid med vitenskapelig rådgivning på bærekraftsmålene, ser vi tydelig at det å handle og skape partnerskap for å bringe forskning til beslutningstakere fører til at vi i økende grad blir hørt og at dette danner grunnlaget for mer kunnskapsbaserte avgjørelser til gode for hele verden, sier Hagen med referanse til SDG Bergen-initiativet og dets arbeid mot globale partnere.

Tidligere har UiB gjennom SDG Bergen blitt invitert til å være offisiell FN-partner for bærekraftsmål 14, livet i havet, og universitetet fungerer i dag som Hub-institusjon (knutepunkt) for FN-organisasjonen United Nations Academic Impact for å inspirere kunnskapssektoren globalt til å bidra med kunnskap for et bærekraftig hav.

Slår et slag for naturen

Da EU-kommissær Sinkevicius lanserte koalisjonen for nøyaktig ett år siden, oppfordret han verdens nasjonalparker, zoologiske hager, akvarier, forskningssentre, museer og botaniske hager til å ta enda sterkere til orde for naturens betydning.

– Alle arter, fra bakterier til pattedyr, fra planter til insekter, er deler av livets puslespill. Alt henger sammen og alt liv er avhengig av hverandre. Men vi mennesker er nå ansvarlige for klimakrisen og naturkrisen, som leder til enormt tap i biologisk mangfold. Ved å ødelegge verdens økosystemer, bidrar vi til å sette mat, helse, økonomi og vår egen fremtid på spill, sa han og fortsatte:

– Vi må handle straks! På alle nivåer. Fra det lokale til det globale nivå. Hvis ikke vil vår eneste mulighet for å oppleve naturen være i disse institusjonene. Det ville være en stor feil av menneskeheten. Det er på tide for oss å slå et slag for naturen!

Han gleder seg over at koalisjonen nå får sitt første norske medlem og uttrykker spesiell glede over at UiB er det første universitetet i verden som blir medlem av koalisjonen.

Sterkere sammen

– Vi er utrolig glade for at EU-kommisjonen kontaktet SDG Bergen og UiB om dette viktige initiativet. Dette er en solid anerkjennelse av vårt aktive engasjement med bærekraftsmålene og vår mangeårige historie innen forskning på biologisk mangfold, sier rektor Hagen.

Som første universitet i koalisjonen benytter Hagen også anledningen til å oppmuntre universiteter og partnere fra hele verden til å slutte seg til United for Biodiversity, som har et mål om å samle 500 institusjoner innen det globale COP15-toppmøtet om biologisk mangfold.