Hjem
SDG Bergen (N)
UNESCO – MAN AND BIOSPHERE

UiB-forsker blir global ambassadør for biomangfold

UNESCO har utnevnt postdoktor Alicia May Donnellan Barraclough fra Universitetet i Bergen som ung talsperson for sitt Man and Biosphere-program. Hun blir en av fem slike talspersoner globalt.

UNESCO's Man and Biosphere programme celebrates 50 years

UNG GLOBAL TALSPERSON: Postdoktor Alicia May Donnellan Barraclough sitt innlegg på UNESCOs Biodiversity Forum, 24. mars 2021.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Under UNESCOs forum for biologisk mangfold, onsdag 24. mars 2021, ble postdoktor Alicia May Donnellan Barraclough fra Universitetet i Bergen utpekt som en av fem globale talspersoner for Man and Biosphere (MAB), UNESCOs eldste program.

Bringer vitenskap til globalt diplomati

– Jeg ønsker at vitenskapen skal være sentral I globalt diplomati og rollen som ung talsperson gir meg økte muligheter for å gjøre nettopp dette, sier Donnellan Barraclough, som frem til nå har vært et såkalt Youth Focal Point for MAB-programmet.

– Det var Jane Goodall, som er ambassadør for MAB-programmet, ønsket å inkludere unge mennesker som medambassadører, fordi hun tror det er viktig å skape engasjement for biodiversitet på tvers av generasjoner, sier den unge UiB-forskeren.

Goodall er en britisk primatologi og antropolog, som har stiftet Jane Goodall Institute og Roots & Shoots programmet som del av sitt utrettelige arbeid for naturkonservering og dyrevelferd.

Vil involvere lokalsamfunn

Donnellan Barraclough er allerede godt kjent med UNESCO-systemet gjennom sitt arbeid det siste halvannet året for UiBs UNESCO Chair Inger Elisabeth Måren.

– Jeg forsker på naturens bidrag til menneskeheten og har arbeidet tett med Nordhordland biosfæreområde, som ble det første norske biosfæreområdet under MAB-programmet i 2019, sier den unge forskeren som brenner for å involvere lokalsamfunn i arbeidet med biologisk mangfold og for en bærekraftig fremtid.

– Selv etter 50 år er MAB mer relevant enn noensinne ved å bringe folk tilbake i arbeidet med bevaring av natur nå da vi står midt i en økologisk krise, som ikke er i nærheten av en løsning, sier Donnellan Barraclough, som mener at dette viser hvordan programmet lå i forkant av utviklingen allerede da det ble etablert for et halvt århundre siden.

Forener seg for biomangfold før COP15

UNESCO-kunngjøringen kommer kort tid etter at Universitetet i Bergen sluttet seg til EU-kommisjonens United for Biodiversity-koalisjon, som vil være aktiv i tiden frem mot COP15-toppmøtet i Kunming i Kina 11.-24. oktober.

– Det er en god følelse å jobbe på det første universitetet i verden som sluttet seg til United for Biodiversity-koalisjonen og er oppmuntrende før COP15. Dette gir oss en større plattform for å snakke mer generelt og til et bredere publikum om biologisk mangfold, sier den unge forskeren.

Hun ser sin egen og universitetets rolle i form av å bringe forskning og kunnskap til flere og for å engasjere seg i vitenskapsdiplomati for biodiversitet.

– Biologisk mangfold er noe som opptar mange unge og stadig flere deltar i diskusjonen om bedre forvaltning for å sikre biodiversitet. Dette er en ny forskningsfront og nøkkelen til alle de 17 bærekraftsmålene og bærekraftig omstilling, sier Alicia May Donnellan Barraclough.