Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskningsdagene

Livet før døden

Hva tror du er viktig for en som er gammel, skrøpelig og snart skal dø? Hvor tror du de fleste i Norge bor eller oppholder seg når de dør?

vegg
Hva er viktig i livets siste fase?
Foto/ill.:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

Dette er spørsmål våre forskere på standen til Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), UiB, vil stille deg på Forskningstorget under Forskningsdagene i Bergen fredag 23. og lørdag 24. september 2016. Vi ønsker med dette å utfordre publikum til å tenke gjennom hva som blir viktig i livets siste fase og hvor grensene for hva du vil oppleve som en verdig alderdom går.

Tematikken for årets forskningsdager er GRENSER.

Standen vil også synliggjøre senterets forskningsfelt som er hvordan eldre syke mennesker, som bor hjemme eller på sykehjem, skal ha det best mulig på slutten av livet. Vi forsker på: Verdighet ved livets slutt, forberedende samtaler før man skal dø, kartlegging av smerter, bruk av medisiner og effekt på smerter, depresjon, uro og andre plager ved demenssykdom, omsorg for pårørende, og undervisning av helsepersonell.

Velkommen til Forskningstorget på Festplassen lørdag 24. september kl. 11.30- 16.00.

Vi ser fram til å møte deg på SEFAS' stand.