Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskningstorget

«Hjemme - for da får de være med familien»

Elevene som besøkte Forskningstorget fredag 23. september var enige om hvor det var best å dø for gamle og syke mennesker.

Forskningstorget
Foto/ill.:
Janne B. Bøe

Hovedinnhold

«Hjemme», svarte de aller fleste 6. og 7. klassingene på SEFAS' spørsmål om hvor de trodde gamle og syke ønsket å være i sin siste levetid. Hvorfor? Jo, der hadde de familien sin, de var trygge og kjente i hjemmet sitt og de hadde gode minner. Flere hadde refleksjoner rundt viktigheten av å hjelpe eldre og at det i stor grad var familiene som stilte opp for å hjelpe med det praktiske i hverdagen.

Vena, 11 år, fra Damsgård skole, mente sykehus var det beste stedet å dø for de gamle, for da visste de at de ville få hjelp og pleie. Noen av elevene mente også at sykehjem kunne være bra fordi de da hadde noen å snakke meg, de kunne ha det kjekt i løpet av dagen og at de fikk omsorg.

«Omsorg», sammen med «familie», var også det de aller fleste svarte på hva de trodde var det viktigste for en som er gammel, syk og snart skal dø.

Hva synes de om at vi snakket med dem om døden? Det var helt greit, sa elleveåringene Eskil og Jørgen fra Sælen skole. « Da kan vi lære noe». Elevene som var innom standen i løpet av dagen snakket sjelden om døden med venner eller hjemme og hadde ikke lært noe på skolen om døden.

En gutt kunne også fortelle hvor heldig hans oldefar hadde vært når han døde: "Han døde med skoene på, og det var akkurat det han hadde ønsket seg".

KRONIKK I BT

SEFAS har stand på Forskningstorget og vårt fokus er på hvor man oppholder seg i sin siste levetid og hva som da er viktig.

Forskningstorget 2016 har åpent for allmenheten lørdag 24. september fra 11:30-16:00 på Festplassen. Her har forskningsmiljøene i Bergen stands hvor de presenterer forskningen sin og har spennende aktiviteter. Det starter med show fra Vil Vite. 

Forskningsdagene er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøgskole, CMR, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, NLA Høyskolen, Bergen Arkitekthøyskole, NIFES, Vil Vite, Haraldsplass Diakonale sykehus og Universitetet i Bergen.

Mer om Forskningsdagene og Forskningstorget og tematikken GRENSER.