Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Faglig forum

Journal Club

SEFAS har nå startet Journal Club hvor vi legger frem og diskuterer aktuelle artikler innen alders- og sykehjemsmedisin.

jc
Engasjerende artikkel om hjemmetid i livets siste fase.
Foto/ill.:
Janne B. Bøe

Hovedinnhold

En gang i måneden skal en av SEFAS' forskere presentere en aktuell artikkel i vår nye Journal Club. Både innhold, struktur og metode kan diskuteres, og kanskje viktigst, artikkelen relateres også til egne forskningsprosjekter.

Den første artikkelen vi hadde valgt ut var Groff et. al. "Days Spent at Home — A Patient-Centered Goal and Outcome". Artikkelen tar for seg "antall dager hjemme" som et utfallsmål for skrøpelige gamle i deres siste levehalvår. Det som overrasket oss med resultatene i artikkelen var at sjansen for innleggelse økte ved å ha flere aktiviteter hjemme. Dette skyldtes at det som ble gjort hjemme ikke nødvendigvis var koordinert eller etter pasientenes ønske. Sistnevnte er fokuset i prosjektet vårt kalt ICI-HomeTime. Der søker vi å finne frem til de beste måtene å legge til rette for at gamle kan få bo hjemme så lenge de selv ønsker dette. Her er vi helt på linje med artikkelforfatterne som konkluderer med at:

"Outcome measures that reflect what truly matters to patients can define performance in ways that increase the engagement of patients, clinicians, and provider organizations in the redesign of care."

Valg og presentasjon av artikler i vår Journal Club går på rundgang og artikkelen sendes ut på forhånd. Det er et mål at presentasjonen og diskusjonen foregår på engelsk.