Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Medieoppslag

UiB-forskere med ny innsikt om Parkinson

En ny norsk studie kan gi svar på hva som gjør at noen personer rammes av Parkinson, mens andre ikke gjør det.

Hovedinnhold

Hjerneforsker og overlege i nevrologi Charalampos Tzoulis håper at funnet kan være et steg i retning av en behandling.

Se VG  sitt oppslag om UiBs Parkinsonstudie.