Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nasjonal konferanse

"DET GODE LIV: glede, mestring og god behandling"

Den nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin samlet flere hundre deltakere.

Gode liv
Fire av SEFAS deltakere på den nasjonale konferansen i Trondheim.
Foto/ill.:
Gro Gulla

Hovedinnhold

Trondheim var vertskap for den nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin 6. og 7. mars 2017. Konferansen samlet flere hundre aktører innen fagfeltet, samt fem av SEFAS’ ansatte.

Stipendiat Camilla Kjellstadli mener konferansen har en viktig funksjon som møtepunkt mellom aktører som jobber innen samme fagområder.

«Det er spennende å møte andre som brenner for samme fagfelt og som er interessert i å gjøre eldreomsorgen bedre», forteller Kjellstadli. Hun mener hun får stort utbytte av å bli bevisst på hva andre i feltet forsker på og er opptatt av.

Senterleder Bettina Husebø hadde innlegg om vårt nye universitetsnettverk i alders- og sykehjemsmedisin som er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, NTNU, UiO og UiB. Hun presenterte de ulike universitetenes forskning på og undervisningstilbud innen fagretninger som befatter seg med aldrende pasienter. Nettverket er finansiert av Helsedirektoratet.

Andre tema som ble tatt opp på konferansen var hverdagsrehabilitering, kontinuitet i helse- og omsorgstjenesten, pasientforløp i hjemmesykepleien, palliasjon og livsglede på sykehjem. Det var gode diskusjoner etter innleggene fra en engasjert forsamling.