Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
News

SEFAS nyhetsbrev januar 2018

I november fikk vi tilslag fra Forskningsrådet, – både på et omfattende prosjekt som omhandler hjemmeboende med demens og midler til å utvikle Horizon 2020-samarbeid.

SEFAS newsletter jan 2018
Foto/ill.:
SEFAS

Hovedinnhold

Året starter med ny giv etter en skikkelig opptur på tampen av 2017.

LES: Nyhetsbrev for januar 2018 her / Meld deg på vårt nyhetsbrev

I november fikk vi tilslag fra Forskningsrådet både på et omfattende prosjekt som omhandler hjemmeboende med demens og midler til å utvikle Horizon 2020-samarbeid.

Gjennom Eldre-Bott Nasjonalt universitetsnettverk jobber vi for å styrke fagområdet alders- og sykehjemsmedisin, samtidig er utviklingen med en stadig økende andel aldrende befolkning en internasjonal utfordring. Senere denne måneden reiser vi til Japan for å styrke eksisterende samarbeid og skape nye koblinger.

Nå på nyåret slår Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) seg sammen med samfunnsfarmasi og Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring, sammen blir vi FEST; Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis.

Gjennom alle våre samarbeid bygger vi relasjoner og får nye perspektiv. For vi må lære av hverandre og sette søkelys på felles utfordringer, slik kan vi finne frem til nye, bærekraftige løsninger.

LES: Nyhetsbrev fra SEFAS

Godt 2018.

Beste hilsen Bettina Husebø, Professor og leder av SEFAS

Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen