Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Demensforskningsprisen 2018

Forskningspris til Geir Selbæk

Vi gratulerer!

H.M. Kongen, Geir Selbæk, Kaare Bønaa
Prisen ble overrakt av H.M. Kongen tirsdag 6. februar. Geir Selbæk (t.v.) mottok Dmensforskningsprisen, mens Hjerteforskningsprisen gikk til professor Kaare Harald Bønaa.
Foto/ill.:
Paal Audestad

Hovedinnhold

Professor Geir Selbæk får prisen for sin forskning på sammenhengen mellom legemiddelbruk og symptomforløp. Hans forskning har fått reell betydning for mennesker med demens ved at hans funn nå er tatt inn i nasjonale og internasjonale retningslinjer, skriver Nasjonalforeningen for folkehelsen på sine nettsider.

Geir Selbæk er psykiater, forskningsleder for Aldring og Helse og samarbeider med Senter for alders- og sykehjemsmedisin på en rekke forskningsprosjekter.

 – Mennesker med demens er verdt å lytte til, sier prisvinneren i intervju med Nasjonalforeningen for folkehelsen. – Mitt anliggende er ikke å løse demensgåten, men å jobbe for bedre forebygging, behandling og oppfølging.