Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Ledig stilling

Ny stilling tilknyttet LIVE@Home.Path-prosjektet

SEFAS søker dyktig kandidat som har et engasjement for alders- og sykehjemsmedisin

frivillig
Foto/ill.:
Grete Reimers

Hovedinnhold

Vi skal rekruttere ny kollega som får en sentral posision i vårt nyeste prosjekt finansiert fra forskningsrådet, LIVE@Home.Path "Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method, randomized controlled trial".

Forskningen vil foregå i samarbeid med Omsorgsforskning Vest ved Høgskolen på Vestlandet, Rokkansenteret, Haraldsplass Diakonale sykehus og Bergen kommune.

Utlysningen finner du her:

PhD

I tillegg er det nå også ute en stipendiatstilling ved Haraldsplass diakonale sykehus:

PhD-HDS

Søknadfrist for begge stillingene er 24. juni.