Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
FEST-seminar

Ny forskning på tvangstiltak i hjemmetjenestene for personer med demens

VLOGG fra FEST- seminar med Åshild Gjellestad fra VID vitenskapelige høgskole

Tvang

Åshild Gjellestad, VID, om tvangstiltak i hjemmetjenestene fra FEST-seminar 8.mai 2018.
Produsent:
Janne B. Bøe

Hovedinnhold