Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Debatt på Litteraturhuset

Hvordan håndtere at et familiemedlem får demens?

Se opptak fra debatt på Litteraturhuset med flere av SEFAS' forskere i panelet

Når mamma blir dement

Produsent:
Litteraturhuset i Bergen

Hovedinnhold

SEFAS' senterleder Bettina Husebø, medforsker Rune Samdal og stipendiat Eirin Hillestad i samtale med seksjonsoverlege ved Haraldsplass diakonale sykehjem Pål Nålsund og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Jan Erik Askildsen om hva vi kan gjøre når våre foreldre eller andre i nær familie blir rammet av demens og hva slags hjelp kan vi forvente oss av det offentlige?

Se paneldebatten 29.08.2018 her.