Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Internasjonalt samarbeid

Tohoku University med fullt fokus på kognitiv trening for personer med demens

SEFAS' samarbeidspartner, Smart Aging Research Centre, har flere studier som tester bruk av hjernetrim for å forbedre de kognitive evnene til personer med demens og andre grupper av eldre.

Rui reserach

Førsteamanuensis Nouchi om sine forskningsresultat.
Produsent:
Janne B. Bøe

Hovedinnhold

- Pasienter med demens, parkinson, postoperative, schizofreni, men også friske eldre har alle vist en økning i kognitiv funksjon etter at de har utført våre hjernetrim-programmer. Det forteller førsteamanuensis Rui Nouchi som besøkte SEFAS i månedsskiftet.

Hjernetrim-programmene er utviklet av forksere ved Smart Aging Research Centre ved Tohoku University (se faktaboks) og er i utgangspunktet basert på øvelser for penn og papir og skal utføres i 15 minutter fem dager i uken over et visst antall uker. Forskningslaben Nouchi tilhører ledes av professor Ryuta Kawashima som også har gjort stor lykke med å produsere slike "brain training" games for Nintendo, basert på resultater fra deres studier.

Flere internasjonale forskere har stilt spørsmål med effekten av disse treningsspillene, men Nouchi sier at resultatene deres viser at hjerneaktiviteten og gjennomstrømningen øker.

- Pasientene oppelver selv økt mestringsevne, utdyper Nouchi.

Målet med treningsprogrammene er at bedret kognitiv funksjon skal gi bedre livskvalitet ved at man for eksempel kan være mer delaktig i avgjørelser om eget liv.

Nouchi er forsker ved SARC/IDAC ved Tohoku University i Sendai, Japan. SEFAS har besøkt Tohoku University ved flere anledninger og jobber nå sammen for å innovere hvordan vi tenker omkring eldreomsorg og smarte løsninger.

 

Hør Nouchi fortelle om deres forskningsresultat i saken over- NB på engelsk

Utvalgte publikasjoner som refererer til studiene omtalt over:

Nouchiet al., Trials, 2012

Nouchiet al., Plos One, 2012

Sato,Nouchietal.,.Plos One, 2015

Nouchiet al.,Frontiers in Human NueroScience, 2016

Kulason, Nouchiet al.,Frontiers in Aging Neuroscience, 2018