Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Ny doktorgrad

Positiv til negativt resultat

Under disputasen 10. januar 2019 fikk Ane Erdal skryt av opponentene over å ha valgt å publisere negative resultat.

Kandidaten og veiledere
Veileder Bettina Husebø, glad doktorand Ane Erdal og biveileder Elisabeth Flo.
Foto/ill.:
Reidun Kjome

Hovedinnhold

Intervensjonen DEP.PAIN.DEM (Efficacy of Pain Treatment on Depression in Patients with Dementia) innebar at pasienter med demens og depresjon skulle behandles med smertestillende legemidler (paracetamol eller buprenofinplaster) for å undersøke om udiagnostiserte smerter fører til økt depresjon i denne gruppen. Resultatene fra studien var ikke som forventet.

- Pasientene som ble behandlet viste seg å ha mer depresjon ved studiens slutt enn de som fikk placebo-behandling. I tillegg tyder resultatene på at personer med demens er ekstra utsatt for bivirkninger av buprenorfin, forteller phd. kandidat ved SEFAS Ane Erdal.

Underveis i studien måtte halvparten av de som mottok buprenorfin avslutte behandlingen på grunn av bivirkninger som trøtthet eller endret atferd. Likevel valgte forskerne å publiserer resultatene, og konkluderte med at tett oppfølging er viktig ved bruk av denne typen medikament hos personer med demens.

At resultatene ble antatt i gode internasjonale tidsskrift som Drugs & Aging og Clinical Interventions in Aging -  til tross for de negative resultatene - mente andreopponenten Iva Holmerova viste at arbeidet som var lagt ned i analysene var solid.

- Det viser også at du har jobbet med en forskningsgruppe som er dyktig og innovativ, sa Holmerova under disputasen.

 

Veiledere

Hovedveileder og prosjektleder for studien: professor Bettina Husebø, senterleder ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Medveiledere: førsteamanuensis Elisabeth Flo, Institutt for klinisk psykologi,UiB og professor Dag Aarsland, forskningsleder og seksjonsoverlege ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssjukehus, og professor i demensforsknings ved Centrum för Alzheimerforskning, Karolinska Institutet.

Erdal har vært ansatt ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin under sitt arbeid med avhandlingen.

Artiklene i avhandlingen

Erdal A, Flo E, Selbaek G, Aarsland D, Bergh S, Slettebo DD, Husebo BS. Associations between pain and depression in nursing home patients at different stages of dementia. JAD 2017; Vol. 218: 8-14

Erdal A., Flo E., Aarsland D., Ballard C., Slettebo D., Husebo BS. Efficacy and Safety of Analgesic Treatment for Depression in People with Advanced Dementia: Randomised, Multicentre, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial (DEP.PAIN.DEM). Drugs Aging 2018

Erdal A.,Flo E, Aarsland D, Selbaek G, Ballard C, Slettebo DD, Husebo BS Tolerability of buprenorphine transdermal system in nursing home patients with advanced dementia: a randomized, placebo-controlled trial (DEP.PAIN.DEM), Clinical Interventions in Aging, Vol. 13, 2018