Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
SEFAS

Årsmelding 2019 SEFAS

I årsmeldingen presenterer SEFAS siste nytt fra all pågående forskning de er involvert i.

Årsmelding forside
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I årsmeldingen for 2019 forteller Bettina Husebø om hvorfor det kan være gøy å bli gammel. 

Vi skriver også om de ulike pågående forskningsprosjektene våre. Studien LIVE@Home.Path er en stor nasjonal, randomisert studie av hjemmeboende med demens og deres pårørende. Vi forteller også om det nye satsningsområdet vår, som er innovasjon for bedre alderom. 

Dette og mer til er å finne i årsmeldingen for 2019