Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Kreftforeningen

Husebø valgt som styremedlem i Kreftforeningen

Professor Bettina Husebø er valgt inn som nytt styremedlem i Kreftforeningen.

Bettina Husebø
Bettina Husebø
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

Kreftforeningen skriver på sine nettsider at de i september 2020 har valgt ny styreleder, Geir Riise, og at det samtidig er valgt to nye styremedlemmer. 

Bettina Husebø er lege og spesialist i palliativ medisin, samt professor, og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen. Det andre nye styremedlemmet i Kretforeningen er Anita Das. Das er utdannet ved NTNU, har en doktorgrad i medisinsk teknologi, og er forskningsleder ved SINTEF. 

Husebø ble valgt inn i styret 16. september 2020.