Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

Hva skal vi gjøre når sykehjemmet brenner?

Nødevakuering av bygninger krever rask og effektiv beslutningstaking for å lykkes, mens et tilstrekkelig antall utganger kan bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen fordi røyk og overfylte rømningsveier reduserer personers bevegelseshastighet, og kan skape panikk og forvirring. For sykehjemspasienter risikerer vi en økt risiko pga redusert mobilitet og behov for rullestoler og rullatorer, samt økt forvirring som en følge av kognitiv svikt og demens.

IEEE Supplementary Material

Illustrasjonsvideo
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Å forstå spesifikk atferdsrespons under ekstreme situasjoner kan påvirke en evakuering betydelig. Agentbaserte modeller kan gi gode prognoser for publikumsatferd når individuelle agenter simulerer individer i en evakueringssituasjon.

I et komplekst system demonstreres dynamikken til en folkemengde ved lokale interaksjoner mellom de menneskelige deltakerne. Evakueringsdynamikk viser spesielle stressforhold, som forplanter seg i folkemengden gjennom mekaniske (med omgivelsene, f.eks. å løpe inn i vegger) og sosiale (f.eks. observere uroen til en annen person) interaksjoner. Andre tilnærminger reduserer vanligvis individene som deltar i mengden til partikler uten dynamikk eller beslutningsevne, men i en situasjon i det virkelige liv tar hver person individuelle beslutninger som er påvirket av miljøet, de andre publikumsdeltakerne, deres egne psykologiske og fysiologiske reaksjoner osv. Denne atferden krever modellering av hver deltaker med et visst nivå av autonomi og handlefrihet.

For å illustrere konseptet har vi publisert en artikkel som foreslår en prediktiv agentbasert folkesimuleringsmodell for å analysere resultatene av nødevakueringsscenarier som tar hensyn til kollisjoner mellom fotgjengere, røyk, brannsprinklere og utgangsindikatorer.

Publikumsmodellen er basert på en desentralisert kontrollsystemstruktur, hvor hver agent styres gjennom en deliberativ-reaktiv kontrollarkitektur. Simuleringsmodellen for evakuering inkluderer et rutebasert kontrollsystem for dynamisk-styrt evakuering. En designcase illustrerer modelleringsprosessen. Resultatene viser at publikumssimuleringsmodellen basert på agentautonomi og lokale interaksjoner er i stand til å generere folkedynamikk på høyere nivå gjennom fremvekst.