Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Ledige stillinger

Utlysning: 3 ph.d-stillinger!

Senter for alders- og sykehjemsmedisin lyser nå ut 3 stipendiatstillinger tilknyttet prosjekter med bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Utlysning av 3 stipendiatstillinger - Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Utlysning av 3 stipendiatstillinger - Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

To av stillingene er tilknyttet det Forskningsrådsfinansierte prosjektet «The KOSMOS Study - Improving mental health and end-of life care in residents of nursing homes». KOSMOS står for «Kommunikasjon, Omsorg i livets slutt, Smertebehandling, Medikamentvurdering, Occupational therapy, og Sikkerhet».

Studien er et samarbeidsprosjekt med Regionalt kompetansesenter eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger Universitetssykehus; Karolinska Institutt i Stockholm og Kings College i London. I tillegg arbeider prosjektledelsen sammen med det Europeiske COST-Action TD 1005.

Les mer og søk på den 4-årige stipendiatstillingen her og den 3-årige stillingen her.

Den tredje stipendiatstillingen er også 3-årig, men den er tilknyttet et annet av prosjektene på Senteret; Efficacy and Pain Treatment on Depression in Patients with Dementia (DEP.PAIN.DEM study). I denne studien skal det undersøkes hvorvidt individuell behandling av smerte har en positiv effekt på depresjon hos pasienter med kognitiv svikt.

Denne studien har de samme samarbeidspartnerne som «KOSMOS»-studien, og også her vil det være muligheter for utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Les mer og søk på denne 3-årige stillingen her.

Søknadsfrist for alle de tre stillingene er 22.6.2013.