Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nye medarbeidere på SEFAS

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) hadde årets første samling på Solstrand i januar. Senteret har fått flere nye medarbeidere i år.

Hele SEFAS gruppen samlet. Fra venstre: Ane Erdal (ph.d-kandidat), Elisabeth...
Hele SEFAS gruppen samlet. Fra venstre: Ane Erdal (ph.d-kandidat), Elisabeth Flo (Veileder), Torstein Habiger (Forskerlinjestudent), Bettina Husebø (leder SEFAS), Christine Gulla (ph.d-kandidat), Elin Christine Gundersen (koordinator), Reidun Sandvik (ph.d-kandidat), Irene Aasmul (ph.d-kandidat), Tony Elvegaard (Forskerlinjestudent)

Hovedinnhold

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) hadde årets første samling på Solstrand i januar. Senteret har fått flere nye medarbeidere i år.

Ane Erdal er utdannet farmasøyt og er nå ph.d-kandidat. Irene Aasmul er utdannet sykepleier og er nå ph.d-kandiat. Tony Elvegaard og Torgeir Habiger er begge medisinstudenter og skal ha et år som forskerlinjestudenter. Christine Gulla er lege og ph.d-kandidat ved SEFAS fra 1.mars. Elin Christine Gundersen er koordinator ved SEFAS.
Alle medarbeidere fikk presentert seg selv og sin rolle i SEFAS. Planer for hvordan det skal jobbes fremover ble lagt, og det ble en gjennomgang av prosjektene som skal i gang. En motivert gjeng er klar for et nytt spennende år!

For tiden holder SEFAS på med to store prosjekter:

KOSMOS - Studien 

KOSMOS står for «KOmmunikasjon, Smertebehandling, Medikament gjennomgang, Organisering av aktiviteter, og Sikkerhet». I denne studien ønsker man å undersøke effekten av et komplekst tiltak for å forbedre mental helse og livskvalitet hos sykehjemspasienter med og uten demens. Tiltaket består av tilrettelagte aktiviteter, forberedende kommunikasjon med pasient og pårørende, gjennomgang av medikamenter, og smertevurdering og smertebehandling.

Internasjonal forskning viser at hver intervensjon for seg har en positiv effekt hos sykehjemspasienter, men enkelttiltak forandrer ikke pasientens livskvalitet. Derfor ønsker man å kombinere, tilby og teste de beste tiltakene for å gjøre en forskjell i pasientens hverdag.

 

DEP.PAIN.DEM - Studien

Dette prosjektet skal undersøke hvorvidt individuell behandling av smerte har en positiv effekt på depresjon hos sykehjemspasienter med demens.
Depresjon er et hyppig symptom hos pasienter med demens. Bruken av antidepressiva er høy på sykehjem. Nesten 50 % av sykehjemspasienter (med og uten demens) gis antidepressiva – ofte uten tilstrekkelig effekt.

Undersøkelser viser at ikke-diagnostisert og underbehandlet smerte kan øke forekomsten av depresjon. Nå ønsker man å undersøke om individuell smertebehandling har en positiv effekt på depresjon hos pasienter med demens.