Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS sine nye forskningsprosjekter

I disse dager starter SEFAS opp med undervising av personale på sykehjem i forbindelse med oppstart av nye forskningsprosjekter.

Hovedinnhold

Det er forskningsprosjektene KOSMOS og DEP.PAIN.DEM som nå skal settes i gang, og vi har flere deltakende sykehjem med på prosjektene.

Følg med på nettsidenen våre for mer informasjon om disse og kommende forskningsprosjekter.