Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
News

Publikasjon i "International Journal of Geriatric Psychiatry"

Bettina Husebø fra SEFAS er førsteforfatter på artikkelen “Efficacy of pain treatment on mood syndrome in patients with dementia: a randomized clinical trial”. En av medforfatterne er PhD kandidat Reidun Sandvik fra SEFAS.

Bildet er hentet fra Colourbox.

Hovedinnhold

“Efficacy of pain treatment on mood syndrome in patients with dementia:
a cluster randomized clinical trial”

B. S. Husebo, C. Ballard, F. Fritze, R. K. Sandvik and D. Aarsland

Individuell smertebehandling kan ha en positiv effekt på depresjon og andre stemningsrelaterte symptomer hos sykehjemspasienter med langkommet demens. Det viser en ny studie publisert I “International Journal of Geriatric Psychiatry”.

Bettina Husebø, Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er førsteforfatter av denne oppsiktsvekkende studien som inkluderte 352 pasienter med langkommet demens og signifikante atferdsproblemer som agitasjon, aggresjon eller depresjon fra 18 sykehjem på Vestlandet.
Sykehjemsavdelinger (cluster) ble randomisert til kontroll – eller intervensjonsgruppen. Pasienter i behandlingsgruppen fikk daglig individuell smertebehandling med paracetamol, morfin, buprenorphin eller pregabalin i åtte uker; deretter oppfølging i fire uker. Pasienter som ble randomisert til kontrollgruppen fikk vanlig behandling og omsorg.

Studien viser en signifikant effekt av individuell smertebehandling på depresjon, apati, forstyrret nattlig atferd og appetitt- og spiseforstyrrelser, men ikke på angst eller irritabilitet.

Forskergruppen ved SEFAS skal nå i gang med en multisenter placebo-kontrollert oppfølgingsstudie (DEP.PAIN.DEM) for å se nærmere på den såkalte «Pain-Depression-Dyad» hos pasienter med demens. Studien er finansiert av Norges forskningsråd og er et samarbeidsprosjekt mellom IGS, Stavanger Universitetssykehus, Karolinska Universitetet, Kings College i London og COST-ACTION TD 1005.