Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

Denne uken begynte Camilla Kjellstadli Thoresen som stipendiat på Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS). Camilla er utdannet lege og skal jobbe med prosjektet Alternativ til 113. Velkommen til oss!