Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Sefas seminargruppemøte tirsdag 17/6 er avlyst.

Hovedinnhold

Sefas seminargruppemøte tirsdag 17/6 er avlyst. Neste møte i seminargruppen blir tirsdag 19/8.